INFORMACE PRO OBČANY

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

20.07.2017

Rozpis fotbalových utkání

Rozpis fotbalových utkání

Okresní soutěž III. třídy mužů sk. "východ" -  rozpis utkání 2017 zde.

18.07.2017

Oznámení MUDr. Radka Cvrčka

Oznámení MUDr. Radka Cvrčka

Ve dnech 25., 26. a 27. 7. 2017 a dále od 1. 8. do 4. 8. 2017 bude ordinace MUDr. Radka Cvrčka uzavřena. Děkujeme za pochopení.

17.07.2017

Veřejná sbírka pro novou rozhlednu na vrcholu ŽALTMAN

Veřejná sbírka pro novou rozhlednu na vrcholu ŽALTMAN

Obec Malé Svatoňovice zahájila dne 1. 7. 2017 veřejnou sbírku na výstavbu nové rozhledny na vrcholu Žaltman. „Stávající rozhledna je z let 1966 až 1967 a byla postavena svépomocí členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice. Její výška již není dostačující a práce na vyvýšení výhledové plošiny by byly nákladnější, než postavit rozhlednu novou,“ vysvětluje starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Cílem této sbírky je znovu zatraktivnit místo vrcholu Žaltman a poskytnout nádherné výhledy do krajiny. Vybrané finanční dary budou použity na novou konstrukci rozhledny a na práce s výstavbou spojené. Celá tisková zpráva ze dne 1. 7. 2017 zde.

Více...

17.07.2017

Mravenčí školka v Markoušovicích hledá pedagoga

Mravenčí školka v Markoušovicích hledá pedagoga

Mravenčí školka v Markoušovicích hledá od září 2017 pedagoga na plný úvazek s respektujícícm a laskavým přístupem k dětem a otevřeným srdcem, který má rád přírodu, rád děti doprovází při jejich objevování světa a nejraději učí vlastním příkladem. Více informací zde.

26.06.2017

Informace o úplné uzavírce Bohdašín - Hronov

Informace o úplné uzavírce Bohdašín - Hronov

Dne 3. 7. 2017 bude zahájena rekonstrukce cesty II/567 - směr Hronov - v úseku od křižovatky pod Bohdašínem po Zbečník. Cesta bude v období letních prázdnin od 3. 7. 2017 po 3. 9. 2017 úplně uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes Červený Kostelec a Náchod. Plán uzavírky a objízdné trasy je zobrazen zde.

07.06.2017

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Další informace najdete zde.
Počet bytových jednotek z předložených žádostí o podporu k 12.5.2017

Stránka 1 z 2  > >>