OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

Obecní úřad

Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
ID datové schránky: zcfbcuz
IČ: 00278114
tel., fax: 499 886 341
elektronická podatelna: podatelna@malesvatonovice.cz

Vladimír Provazník, starosta obce - mob.: 724 149 599
e-mail.: starosta@malesvatonovice.cz

Ing. Marek Švrčina, místostarosta obce - mob.: 603 558 500
e-mail: marek@svrcina.cz 

Regina Špeldová, účetní - mob.: 721 969 676
e-mail: ucetni@malesvatonovice.cz

Jitka Goldmannová, matrika, evidence obyvatel - mob.: 728 232 214
e-mail: matrika@malesvatonovice.cz

Josef Kábrt, správa majetku obce - mob.: 705 009 630
e-mail: kabrt@malesvatonovice.cz

Vladimíra Jiránková Odrobiňáková, muzeum, infocentrum a kultura - mob.: 705 103 264
e-mail: odrobinakova@malesvatonovice.cz

Ing. Karel Turek, referent - mob.: 736 750 511
e-mail: turek@malesvatonovice.cz

Jiří Martinec, traktorista a údržbář obecního majetku - mob.: 776 565 060

Jarmila Jaroměřská, pečovatelka (roznáška obědů, nákupy do domácností, donáška léků)   - mob.: 776 845 663