INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Nabídka nemovitostí k prodeji obálkovou metodou - B.j. č. 337/3 v čp. 337 v Malých Svatoňovicích

Datum vystavení: 16.01.2019
Datum sejmutí: 16.02.2019
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Obec Malé Svatoňovice zveřejňuje podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, záměr Obce Malé Svatoňovice prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 337/3 v budově č.p. 337 na pozemku p.č. 591, s příslušenstvím a podílem na společných částech domu č.p. 337 a pozemku p.č. 591 ve výši 653/20901, vše v k.ú. a obci Malé Svatoňovice formou výběrového řízení – obálkovou metodou na základě usnesení zastupitelstva obce č. 7/4-18 a 8/4-18 z veřejného zasedání, které se uskutečnilo dne 10. prosince 2018.

   
Příloha: BJ 337-3 prodej obálkovou metodou - výzva.pdf                  

Zpět