INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Veřejná vyhláška - OOP čj. 18918/2019-MZE-16212

Datum vystavení: 04.04.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o odchylných opatřeních od ustanovení § 31 odst. 3, § 32 odst.1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona

   
Příloha: VV_OOP MZE 0419.pdf
Příloha k OOP.pdf                

Zpět