"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

04.07.2019

Prodej OA Škoda Fabia Kombi

Obec Malé Svatoňovice nabízí k prodeji osobní automobil Škoda Fabia Kombi. Prodej se uskuteční obálkovou metodou. Minimální nabídková cena je 29 900 Kč. 

Prodej

 Nabídku může účastník doručit osobně, držitelem poštovní licence, kurýrem nebo jiným způsobem na adresu Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice.

Nabídka musí být doručena nejpozději do 15.07.2019 do 16:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí považováno převzetí nabídky prodávajícím.

Účastník může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Škoda Fabia Kombi“,  „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedeno jméno a adresa účastníka.

Více informací naleznete ZDE

Zpět