INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

30.10.2019

Poslední svoz bioodpadu

Poslední

Poslední svoz bioodpadu vMalých Svatoňovicích proběhne v úterý 12.11.2019. Vyprázdněné popelnice na bioodpad uschovejte a použijte k dalšímu svozu po zimním období. Termín dalšího svozu bude oznámen. 

Zpět