INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Nabídka nemovitostí k prodeji obálkovou metodou - B.j. č. 334/3 v čp. 334 v Malých Svatoňovicích

Datum vystavení: 30.10.2019
Datum sejmutí: 15.11.2019
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Obec Malé Svatoňovice zveřejňuje podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, záměr Obce Malé Svatoňovice prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 334/3 v budově č.p. 334 na pozemku p.č. 591, s příslušenstvím a podílem na společných částech domu č.p. 334 a pozemku p.č. 591 ve výši 674/20901, vše v k.ú. a obci Malé Svatoňovice formou výběrového řízení – obálkovou metodou na základě usnesení zastupitelstva obce č. 2/4-19 z veřejného zasedání, které se uskutečnilo dne 23. září 2019.
Foto bytové jednotky najdete zde.

   
Příloha: BJ 334-3 prodej obálkovou metodou - výzva2.pdf                  

Zpět