INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Změna č. 3 územního plánu Malé Svatoňovice – výzva k podání návrhů na pořízení změny

Datum vystavení: 13.03.2020
Datum sejmutí: 30.04.2020
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje práce na pořizování „Změny č. 3 Územního plánu Malé Svatoňovice“. Z tohoto důvodu oznamuje občanům, že mohou podávat písemně svoje návrhy na pořízení „Změny č. 3 územního plánu Malé Svatoňovice“ na obecním úřadě v Malých Svatoňovicích do 30.04.2020.

   
Příloha: Výzva k podání návrhů_změna ÚP.pdf
formulář - návrh na pořízení změny.doc                

Zpět