"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

20.05.2020

Sňatečné obřady od 25.05.2020

Vláda České republiky s účinností ode dne 25. května 2020 nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
- účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob;
- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

Sňatečné

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. 

Zpět