INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

05.10.2020

Nabídka nemovitostí k prodeji obálkovou metodou - B.j. č. 129/4 v BD č.p. 129 - Malé Svatoňovice

Nabídka

Obec Malé Svatoňovice zveřejňuje podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb. záměr obce Malé Svatoňovice prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 129/1 v budově č.p. 129 na pozemku st.p.č. 173, s příslušenstvím a podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 783/3759, vše v k.ú. a obci Malé Svatoňovice, zapsané na LV č. 1017 a 1016, formou výběrového řízení – obálkovou metodou na základě usnesení zastupitelstva obce č. 5/4-2020 z veřejného zasedání, které se uskutečnilo dne 21. září 2020. Podrobné informace k prodeji najdete zde. Fotografie zde: https://obecms.rajce.idnes.cz/Byt_129_4/

Zpět