INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí - Rozhodnutí č.j. MUTN 92632/2020

Datum vystavení: 20.10.2020
Datum sejmutí: 04.11.2020
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Pravomocné rozhodnutí MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, č. j. MUTN 92632/2020 ze dne 25.09.2020 - zrušení pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře a následné pověření výkonem funkce OLH

   
Příloha: 2020_6247.pdf                  

Zpět