"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

05.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky,
současná epidemická situace nedovoluje, aby vaše domovy fyzicky navštívily skupinky koledníků. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do online kasičky v bezpečí svého domova nebo je možné přispět do pokladniček, které budou umístěny v označených místech.

Příspěvek do pokladničky

Od 6.1.2021 do 21.1.2021 bude možné přispět do pokladniček

-          Na poště v Malých Svatoňovicích

-          V obchodě U Machů v Malých Svatoňovicích

Tříkrálová

 

Jak darovat online

V termínu 1.1. 2021 do 24.1.2021 můžete sbírku podpořit finančním příspěvkem odesláním daru na účet: 66008822/0800, VS: 77705001

 

Příspěvek do pokladničky

Od 6.1.2021 do 21.1.2021 bude možné přispět do pokladniček

-          Na poště v Malých Svatoňovicích

-          V obchodě U Machů v Malých Svatoňovicích

 

Vaše podpora a důvěra provází sbírku již více než 20 let. Věřím, že ani současná situace nezabrání tomu, abyste  pomohli. Výtěžek sbírky je každoročně určen na podporu činnosti Charity Červený Kostelec, na pomoc pro Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa v Žírči. Koledníci z Malých Svatoňovic každoročně s nadšením prochází obcí a výtěžek je vždy velmi milým překvapením, jak jsou naši občané štědří a jak jim leží na srdci pomoc potřebným.

Vážení spoluobčané přeji vám hodně zdraví v roce 2021. Podpořte prosím sbírku svými dary! O výsledku vás budu informovat. 

Eva Hylmarová, koordinátorka sbírky

Zpět