"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

25.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021

V letošním roce nám epidemická situace neumožnila, abychom v tradičních skupinkách obešli naše obce a koledováním do tříkrálových kasiček vybírali finanční dary.  Sbírka byla online a zároveň se nám podařilo umístit v obci dvě zapečetěné pokladničky a do nich v průběhu 14 dnů mohli občané přispívat. Kasičky byly v obchodě U Machů a na poště. Velké poděkování tak patří pracovnicím naší pošty -  Květě Prouzové a Vlaďce Sedláčkové, Lence Farské a Pavle Nachtigalové z prodejny U Machů. Jejich ochota a obětavost nám moc pomohla. Do těchto 2 kasiček jste přispěli částkou 16 653 Kč. Je to nádherný výsledek. 

Tříkrálová

Finanční prostředky mají konkrétní využití, výtěžek je určen na pomoc pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci a Domov sv. Josefa v Žírči. Jakou částku poslali naši občané online, to není možné určit. Zveřejníme, až bude sbírka uzavřena, kolik se celkově vybralo v rámci Charity Červený Kostelec. Děkuji všem za pomoc druhým, za solidaritu a za lidskost.
Výtěžek sbírky je vždy velmi milým překvapením a stejně je tomu i letos. Doba je velmi složitá, ale solidarita vás dárců, vaše štědrost a zejména to, že dokážeme myslet na druhé a že nejsme lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc, to jsou velmi vzácné hodnoty a těch je třeba si vážit.
Naším největším přáním se v této nelehké době stává zdraví. Přeji vám ať vás nepotká nic zlého a jste zdraví. Ale přeji vám zároveň hodně lásky, tolerance a slušnosti mezi lidmi.
Děkuji. Eva Hylmarová

Zpět