"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

25.01.2021

Svazek obcí Jestřebí hory bude ještě lépe spravovat svůj majetek

Pasportizace – slovo, které se čím dál více používá a člověk nepolíbený problematikou obcí a měst vlastně ani netuší, co toto slovíčko obnáší. Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce, a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu.

Svazek

Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně.
A právě k takovéto rozsáhlé pasportizaci se rozhodlo osm z jedenácti obcí tvořících Svazek obcí Jestřebí hory. Svazek si zažádal prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o dotaci z Evropské unie, na projekt pod názvem Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory. Celá tisková zpráva zde.

Zpět