INFORMACE PRO OBČANY

Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2020 - Obec Malé Svatoňovice

Datum vystavení: 03.06.2021
Vystavil: admin1
Kategorie: Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2020 - Obec Malé Svatoňovice

   
Příloha: př.č.2-Výkaz fin 2_12 M.pdf
př.č.4-ROZVAHA K 31.12.2020.pdf
př.č.5-VÝKAZ ZISKŮ A ZTÁT K 31.12.2020.pdf
př.č.6-PŘÍLOHA ÚSC K 31.12.2020.pdf
př.č.7-Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku invetarizace k 31.12.2020.pdf          

Zpět