"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

30.06.2021

Pomoc obcím postiženým tornádem

Pomoc

Občané, kteří chtějí pomoci obcím postiženým tornádem mohou od 01.07.2021 přispět finančními prostředky na OÚ v Malých Svatoňovicích na základě jednoduché darovací smlouvy. Celkovou částku, kterou takto obec shromáždí na svém účtu, následně  poukáže nejpozději do 31.08.2021 obci, kterou si vybere ze seznamu obcí postižených tornádem v červnu 2021. Děkujeme.

Zpět