11.10.2023

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vyzývá ČEZ Distribuce, a.s.,  vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Zásah se provádí v období vegetačního klidu. Více informací najdete zde.