30.12.2021

Zápis ze zastupitelstva 04/2021

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice konaného 13.12.2021 v Malých Svatoňovicích.