INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

17.01.2022

Tříkrálová sbírka 2022 - hodnocení

S velkou radostí jsme všichni uvítali možnost vrátit se k tradiční Tříkrálové koledě a tak v sobotu 8. ledna vyšlo 13 skupinek koledníků a obchůzkou po našich obcích vybírali do zapečetěných kasiček finanční dary pro účely nemocných, na nákup zdravotních pomůcek pro Hospic Anežky České a na rozšíření domácí hospicové péče. Výsledek letošní sbírky je  57.625 Kč + 2.026 Kč (výtěžek z kasičky v obchodě U Machů) = celkem 59.651 Kč. Za to vše patří velký dík všem koledníkům. Za vstřícnost, ochotu, nadšení a potřebu pomáhat dobré věci. Ovšem sbírka má smysl jedině díky solidaritě vás dárců. Všichni, kdo přispívají, zaslouží poděkování za štědrost, za to, že myslí na druhé a že nejsou lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc.  

Tříkrálová

Tříkrálová sbírka 2022
S velkou radostí jsme všichni uvítali možnost vrátit se k tradiční Tříkrálové koledě a tak v sobotu 8. ledna vyšlo 13 skupinek koledníků a obchůzkou po našich obcích vybírali do zapečetěných kasiček finanční dary pro účely nemocných, na nákup zdravotních pomůcek pro Hospic Anežky České a na rozšíření domácí hospicové péče. Tříkrálová sbírka v naší obci probíhá už více jak 20 let. Řada z nás byla na samém počátku. Za ta léta se vytvořil úžasný tým lidí ochotných, spolehlivých a především nadšených pro tuto velmi potřebnou věc. Zajistit sbírku vyžaduje mít takové spolupracovníky, kteří jdou s radostí a mají pocit, že prožili krásný den a těší je, že udělali něco dobrovolně a s chutí. Skupinky tvoří zodpovědná dospělá osoba a děti. V posledních letech nemáme žádný problém zajistit potřebný počet Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Rodiče své děti vybaví, přivezou je, odvezou a to vše ochotně a bez problémů. Skupinka dostane vše potřebné, včetně trasy a vydá se na koledu. Je krásné, že lidé doma už na ně čekají a kromě peněz do kasičky, odmění děti sladkostí, úsměvem a poděkováním. Potřeba pomáhat druhým se nám dostala do podvědomí a chápeme sbírku jako pomoc potřebným. Porovnání vybraných peněz za poslední roky nám ukazuje, že jsme se to museli naučit a že se to podařilo. Každý přispívá podle svých možností, ale i drobný dar znamená velkou pomoc. Jde o solidaritu a lidskost. Chtěla bych poděkovat nejprve těm, kdo naši sbírku letos zajišťoval. Byli to tito dobrovolníci: Jiřina Kábrtová, Markéta Dřevecká, Petr Machek, Pavlík Machek, Maruška Nývltová, Martina Švrčinová, Ivuška Švrčinová, Bára Zálišová, Lucka Nývltová, Jarmila Jaroměřská, Anička Vondráčková, Klárka Cetlová, Bára Nývltová, Bohuslava Pecháčková, Sabinka Jirásková, Vendulka Kociánová, Janička Bednářová, Lucka Smutná, Josef Smutný, Jan Smutný, Jan Ryšavý, Ivana Šidlíková Dančová s manželem, Barnabášek Dančo, Dáša Plíšková, Terezka Dvořáková, Natálka Mereďová, Nikola Mereďová, Věrka Formanová, Helenka Formanová, Anička Formanová, Josef Nývlt, Míra a Terezka Dudáčkovi, Ondra Nývlt, Toník Nývlt, Viktor Vondráček, Vlasta Levová, Adrianka Tafičuková, Andrejka Bretová, Jitka Kalášková, Terka Dřevecká, Jana Tomková, Veronika Nývltová, Monika Killarová, Lukáš Nosek, Jan Killar, Jakub Killar, Magda Jakubcová, Bára Provazníková, Terezka Speváková, Eliška Vyhlídová, Elenka Peterková a kolektiv Obchodu U Machů.
Výsledek letošní sbírky je celkem 59. 651 Kč. Je to vynikající výsledek.
Pro srovnání:
Rok 2016………………………………...29.151 Kč
Rok 2017…………………………………34.855 Kč
Rok 2018…………………………………43.612 Kč
Rok 2020…………………………………58.423 Kč (z toho 9.964 Kč bylo vybráno na oslavě
                                                                                                130 let od narození Karla Čapka)
rok 2021………………………………….16.653 Kč (vybíralo se do kasiček v obchodě
                                                                                                  U Machů a na poště. Prostředky poslané
                                                                                                  na účet nemáme k dispozici)
rok 2022…………………………………..57.625 Kč + 2.026 Kč (kasička u Machů) = 59.651 Kč
Za to vše patří velký dík jmenovaným koledníkům. Za vstřícnost, ochotu, nadšení a potřebu pomáhat dobré věci. Ovšem sbírka má smysl jedině díky solidaritě vás dárců. Všichni, kdo přispívají, zaslouží poděkování za štědrost, za to, že myslí na druhé a že nejsou lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc. To nám dává velkou naději do budoucna, protože jsou to velmi vzácné hodnoty, kterých je třeba si vážit.
Přeji vám krásný rok, hodně zdraví, štěstí, lásky a slušnosti mezi lidmi.
Eva Hylmarová

 

Zpět