31.05.2022

Nabídka nájemních bytů v Radvanicích

Nabídka

BYTY Radvanice s.r.o., správce nájemních bytů v obci Radvanice, nabízí zájemcům o nájemní bydlení v obci Radvanice přednostní přidělení dvou nájemních bytů za podmínky finanční spoluúčasti na rekonstrukci nabízeného bytu. Podrobné informace najdete zde.