INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny územního plánu

Datum vystavení: 20.10.2022
Datum sejmutí: 30.11.2022
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Návrh "Změny č. 3 územního plánu Malé Svatoňovice" je vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě Trutnov, Odboru rozvoje města, v kanceláři č. 415, dále na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích v kanceláři pana starosty a rovněž v elektronické podobě na internetové adrese http://upd.trutnov.cz/upd/male-svatonovice/ pod složkou "pořizovaná ÚPD" od 20.10 2022 do 30.11.2022

   
Příloha: VV_oznameni konani verejneho projednani navrhu Změny 3 UP MS.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-text odůvodnění.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-výkres ZPF.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-textová část.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-výkres ZČÚ.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-hlavní výkres.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-výkres VPS.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-koordinační výkres.pdf
Návrh ZM3 ÚP Malé Svatoňovice pro veřejné projednání-výkres širších vztahů.pdf  

Zpět