"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

21.11.2022

Program rozvoje obce Malé Svatoňovice - Dotazník

Program

Vážení obyvatelé Malých Svatoňovic, Petrovic, Strážkovic a Odolova, chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit? Nedávno skončilo programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a rozjíždí se programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni! V novém čísle zpravodaje Studánka naleznete dotazník, ve kterém můžete vyjádřit svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2030.
Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do poštovní schránky nebo v elektronické podobě online zde:
https://www.survio.com/survey/d/A9A5A6A7A6P8A8G4P.
Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 15. 12. 2022.

Zpět