"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

22.11.2022

Svoz odpadu v zimním období

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, jež nabyla účinnosti 01.01.2022, bude v celé obci i v zimních měsících probíhat svoz komunálního odpadu ve čtrnáctidenním intervalu (každý sudý týden).

Svoz

Díky tomu, že je možno velkou část odpadu z domácnosti vytřídit, není nutné svážet popelnice od domů každý týden. Společnost Transport Trutnov, která zajišťuje svoz odpadů z naší obce, je nucena z důvodu vysokých cen za palivo, energie a nevyhnutelného zvyšování mezd svých zaměstnanců zdražit své služby. Meziročně tak dojde ke zdražení o 102.975 Kč bez DPH. Díky jednotlivým opatřením a zlepšení třídění místních obyvatel se do obecní kasy vrací více finančních prostředků jakožto zpětný bonus za třídění od spol. EKO-KOM, a.s. Děkuji Vám, že třídíte odpad. Díky tomu je možné i v příštím roce udržet výši poplatku za svoz odpadu v částce 600 Kč na poplatníka.

Zpět