"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

02.11.2023

Poslední svoz bioodpadu a zimní sezóna Petrovice

Poslední

Poslední svoz bioodpadu v Malých Svatoňovicích proběhne v úterý 21.11.2023 (Petrovice - rokle 22.11.2023). Vyprázdněné popelnice na bioodpad uschovejte a použijte k dalšímu svozu po zimním období. Termín dalšího svozu bioodpadu bude oznámen.
Poslední svoz komunálního odpadu v Petrovicích - v rokli proběhne ve středu 29.11.2023. Poté bude již nastaven zimní režim tzn. že svozový vůz nebude do rokle zajíždět. Svoz v rokli bude obnoven v dubnu 2024.

Zpět