INFORMACE PRO OBČANY

04.01.2024

Informace k úhradě místních poplatků

Informace

V současné době jsou poplatníkům v naší obci rozesílány z obecního úřadu předpisy plateb, a to prostřednictvím e-mailu, nebo datovou schránkou. Jedná se o předpisy plateb dle obecně závazných vyhlášek, které jsou ke stažení na webových stránkách obce zde. Na každém zaslaném předpisu plateb je uvedeno období splatnosti od 1.1.2024 do 31.12.2024, to je označené období roku, na který je poplatek platný tj. rok 2024.
SPLATNOST JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ JE NÁSLEDUÍÍCÍ:
- poplatek za nájem pozemků: splatnost do 31.3.2024
- poplatek za odpad: splatnost do 30.9.2024 (sazba 600,- Kč za každého poplatníka přihlášeného k trvalému pobytu v obci, bližší podmínky stanoví obecně závazná vyhláška)
- poplatek za psa: splatnost do 31.5.2024.
V případě, že si nevíte s platbou rady, navštivte nás na obecním úřadě osobně, kde vám rádi pomůžeme a úhradu můžete provést přímo na místě platební kartou.
Regina Špeldová, účetní, Obecní úřad Malé Svatoňovice

Zpět