INFORMACE PRO OBČANY

Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2023 - Obec Malé Svatoňovice

Datum vystavení: 26.06.2024
Vystavil: admin1
Kategorie: Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2023 - Obec Malé Svatoňovice

   
Příloha: příloha č.2 - Výkaz FIN 2_12 M k 31.12.2023.pdf
příloha č.4 - Rozvaha k 31.12.2023.pdf
příloha č.5 - Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2023.pdf
příloha č.6 - Příloha ÚSC k 31.12.2023.pdf
příloha č.7-Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku invetarizace k 31.12.2023.pdf          

Zpět