25.06.2024

Milostivé léto 2024

Milostivé

Máte dluhy na zdravotním pojištění? Právě začíná Milostivé léto 2024. Pokud v období od 1. července do 30. listopadu 2024 bude uhrazeno původní dlužné pojistné na zdravotním pojištění a splněny další podmínky akce, penále a exekuční náklady budou odpuštěny. Dluhy musí být vymáhány v rámci daňové exekuce. O odpuštění lze žádat u těch dluhů, u nichž byla daňová exekuce nařízena nejpozději k 31.12.2023. Na novější dluhy se nevztahuje. Více informací zde.