INFORMACE PRO OBČANY

Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

Datum vystavení: 28.06.2024
Datum sejmutí: 15.07.2024
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 veterinárního zákona a ustanovením vyhlášky č. 144/2023 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel a § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření: při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje, katastrální území Rtyně v Podkrkonoší k zamezení jejího šíření a k jejímu zdolání.

   
Příloha: Nařízení SVS_2024_096899-H.pdf                  

Zpět