INFORMACE PRO OBČANY

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Úřední deska

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Datum vystavení: 23.02.2017
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

Seznam nemovtiostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na vebových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť "Úřadu" a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

   
Příloha: informace_pro_verejnost.pdf
UZSVM_vyzva.pdf
Obec Malé Svatoňovice_seznam.pdf              

Zpět