"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

27.12.2017

Internet přes pevnou linku je plně funkční až do Odolova

Internet

Internet přes pevnou linku je modernizován a v dnešní době jsou staré metalické telefonní kabely nahrazeny optickými. Tato nová technologie, která byla do nových rozvaděčů instalována v Odolově, Strážkovicích a Petrovicích je již plně funkční a každý nový požadavek na internet po pevné lince v těchto lokalitách už nebude limitován vzdáleností od ústředny v Malých Svatoňovicích, jako tomu bylo dosud. Nové rychlosti je možné ověřit na těchto webových stránkách:  https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti# Zde odkaz na detailní informace ohledně nové technologie: https://zrychlujemecesko.cz/dotazy#co-je-a-jak-funguje-dslam

Zpět