"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

19.03.2018

Revitalizace parku Malé Svatoňovice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem  pro  regionální rozvoj v rámci  Operačního  programu  Životní prostředí.
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v založení a regeneraci zeleně v k. ú. Malé Svatoňovice. V rámci realizace akce dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a založení trávníků v parku obce Malé Svatoňovice včetně jednoleté následné péče.

Revitalizace

Stávající zeleň bude zachována v maximální možné míře, ošetření stromů zajistí provozní bezpečnost a zároveň prodlouží jejich životnost. Dojde obohacení parku o mladé dřeviny a chybějící keře, rostliny a trávníky. Nové keře a rostliny budou zároveň sloužit k obživě ptactva a jako útočiště pro drobné živočichy a hmyz.
Projektem dojde k oživení místa zvýšením biologické rozmanitosti, k zatraktivnění místa pro obyvatele i návštěvníky obce a k vytvoření prostředí pro ekologicko - výchovné aktivity pro děti a mládež.
Celkové uznatelné náklady projektu: 964.190 Kč
Dotace EU: 578.514 (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 385.676 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 9. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Název příjemce podpory: Obec Malé Svatoňovice

 

Zpět