INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

17.01.2022

Tříkrálová sbírka 2022 - hodnocení

Tříkrálová sbírka 2022 - hodnocení

S velkou radostí jsme všichni uvítali možnost vrátit se k tradiční Tříkrálové koledě a tak v sobotu 8. ledna vyšlo 13 skupinek koledníků a obchůzkou po našich obcích vybírali do zapečetěných kasiček finanční dary pro účely nemocných, na nákup zdravotních pomůcek pro Hospic Anežky České a na rozšíření domácí hospicové péče. Výsledek letošní sbírky je  57.625 Kč + 2.026 Kč (výtěžek z kasičky v obchodě U Machů) = celkem 59.651 Kč. Za to vše patří velký dík všem koledníkům. Za vstřícnost, ochotu, nadšení a potřebu pomáhat dobré věci. Ovšem sbírka má smysl jedině díky solidaritě vás dárců. Všichni, kdo přispívají, zaslouží poděkování za štědrost, za to, že myslí na druhé a že nejsou lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc.  

Více...

04.01.2022

Uzavření místní knihovny

Uzavření místní knihovny

Oznamujeme čtenářům, že Místní knihovna v Malých Svatoňovicích je ze zdravotních důvodů do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

21.12.2021

Ceny vodného a stočného od 01.01.2022

Ceny vodného a stočného od 01.01.2022

Od 01.01.2022 dochází v obci Malé Svatoňovice ke změně ceny vodného a stočného. Kalkulaci ceny vodného a stočného najdete zde.

16.12.2021

Informace o akci "NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE "

Informace o akci "NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE "

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby poplatníci nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Více na letáku zde.

Více...

15.12.2021

Nové číslo sborníku Rodným krajem právě v prodeji

Nové číslo sborníku Rodným krajem právě v prodeji

Nové číslo vlastivědného sborníku RODNÝM KRAJEM v prodeji v Muzeu bratří Čapků Malé Svatoňovice - plakát.
Z obsahu: smírčí kříže, které se nachází v okolí Úpice, geologické zajímavosti potoka Dřevíče, podzemí bohdašínského dolu Josef, dovíme se, protinapoleonská koalice v Ratibořicích, rodiště Magdalény Novotné, slavné babičky Boženy Němcové, cvičení s bezděkovskými Sokoly, rozhovor se sbormistrem náchodského pěveckého sboru Hron a studentského Sborečku Vlastimilem Čejpem.

10.12.2021

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie

Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA ENERGY, tj. zákazníky, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, a to ani částečně, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI.
Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům
Informace pro seniory
ENERGETIKA - informace pro zákazníky
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Stránka 1 z 5  > >>