INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

15.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 11. ledna 2020 se naše obec opět zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Malí koledníci v doprovodu dospělých obcházeli domy ve všech našich obcích a vybírali do zapečetěných kasiček vaše dary. V letošním roce bylo vybráno celkem 58.423 Kč. Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na zajištění sbírky v naší obci  i všem dárcům za štědrost a za to, že myslí na všechny, kteří potřebují naši pomoc. Další informace o letošní sbírce v Malých Svatoňovicích najdete zde.

13.01.2020

Změna ordinačních hodin v lednu a únoru 2020

Změna ordinačních hodin v lednu a únoru 2020

MUDr. Jana Finger Rousková oznamuje změnu ordinačních hodin v lednu a únoru 2020:
v pátek 17.01.2020 bude ordinace uzavřena,
v pátek 07.02.2020 bude ordinace uzavřena
v úterý 11.02.2020 bude ordinace otevřena od 14 do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení.

13.01.2020

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Traktorista a údržbář majetku obce

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Traktorista a údržbář majetku obce

Obec Malé Svatoňovice vyhlašuje  veřejnou výzvu na uzavření pracovní smlouvy na pozici zaměstnance ve veřejných službách a správě - Traktorista a údržbář majetku obce. Přihlášky se podávají nejpozději do 24.01.2020, do 14:00 hodin. Více informací najdete zde a také na úřední desce zde.

08.01.2020

Nabídka pracovního místa

Nabídka pracovního místa

VODA-RA s.r.o. nabízí obsazení pracovního místa na pozici údržby a správy vodovodního řadu a kanalizace, obecních objektů, zařízení a veřejných prostranství. Své nabídky můžete zasílat do 24.1.2020. Více informací naleznete zde.

11.12.2019

Omezení provozu ordinace MUDr. R. Cvrčka

Omezení provozu ordinace MUDr. R. Cvrčka

Upozorňujeme občany na omezení provozu ordinace MUDr. Radka Cvrčka ve Velkých Svatoňovicích 210. 31.12.2019 bude ordinace od 7 do 9hodin. V lednu 2020 bude ordinace uzavřena ve dnech:  06.01., 14.01. a 29.01.2020.  27.01.2020 bude ordinace od 17 do 20 hodin. Odběry přesunuty na 07.01. a 28.01.2020. Děkujeme za pochopení.

06.12.2019

Poděkování hejtmana za celoroční práci

Poděkování hejtmana za celoroční práci

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

Stránka 1 z 2  > >>