INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

01.12.2022

Prodej stolních kalendářů

Prodej stolních kalendářů

V Muzeu bratří Čapků a na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích je možné zakoupit Stolní kalendář na rok 2023 - Malé Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice, Odolov ve fotografii. Cena za kus je 90 Kč.

Více...

28.11.2022

Omezení provozu ordinace MUDr. Cvrčka - prosinec

Omezení provozu ordinace MUDr. Cvrčka - prosinec

Upozorňujeme občany na omezení provozu ordinace MUDr. Radka Cvrčka ve Velkých Svatoňovicích 210 v prosinci 2022. Rozpis zde. Děkujeme za pochopení.

22.11.2022

Svoz odpadu v zimním období

Svoz odpadu v zimním období

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, jež nabyla účinnosti 01.01.2022, bude v celé obci i v zimních měsících probíhat svoz komunálního odpadu ve čtrnáctidenním intervalu (každý sudý týden).

Více...

21.11.2022

Program rozvoje obce Malé Svatoňovice - Dotazník

Program rozvoje obce Malé Svatoňovice -  Dotazník

Vážení obyvatelé Malých Svatoňovic, Petrovic, Strážkovic a Odolova, chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit? Nedávno skončilo programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a rozjíždí se programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni! V novém čísle zpravodaje Studánka naleznete dotazník, ve kterém můžete vyjádřit svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2030.
Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do poštovní schránky nebo v elektronické podobě online zde:
https://www.survio.com/survey/d/A9A5A6A7A6P8A8G4P.
Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 15. 12. 2022.

09.11.2022

Datové schránky od 01.01.2023

Datové schránky od 01.01.2023

Vážení spoluobčané, od 01.01.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

19.10.2022

ÚP ČR dočasně upraví na svých pracovištích úřední hodiny pro veřejnost

ÚP ČR dočasně upraví na svých pracovištích úřední hodiny pro veřejnost

Od pondělí 24.10.2022 dojde v rámci celé ČR k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR. Do konce letošního roku budou kontaktní pracoviště pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterky od 8.00 do 11.00 hodin. Ve čtvrtek lidé osobně vyřídí jen záležitosti týkající se oblasti zaměstnanosti a mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pátky pak budou, jako dosud, určené pro předem objednané klienty, prvotní evidenci uchazečů o zaměstnání, a žadatele o MOP. Více informací v tiskové zprávě zde.

Stránka 1 z 5  > >>