INFORMACE PRO OBČANY

Povodňový plán obce

Povodňový plán obce je zveřejněn na adrese: http://www.edpp.cz/dpp/male-svatonovice

Zpracovatel: Envipartner s.r.o.

V povodňovém plánu najdete následující kategorie:
- Monitoring
- Srážkoměry

- Úvodní část
- Úvod
- Správci vodních toků
- Povodňový orgán
- Související povodňové komise

- Věcná část
- Charakteristika zájmového území
- Hydrologické údaje
- Charakteristika ohrožených objektů
- Druh a rozsah ohrožení
- Opatření k ochraně před povodněmi
- Stupně povodňové aktivity

- Organizační část
- Povodňové komise
- Organizace povodňové služby
- Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků
- Způsob vyžádání pomoci při povodni
- Schéma toku informací
- Varovná optření
- Činnost povodňového orgánu po povodni
- Způsob zajištění aktualizace

- Grafická část
- Mapa povodňového plánu obce
- dPP České republiky

- Přílohy
- Důležité kontakty
- Dokumenty
- Plán spojení na důležité organizace
- Fotodokumentace
- POVIS
- Povodňová kniha