INFORMACE PRO OBČANY

Vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška č. 7/2023, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2023 - požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 6/2023o místním poplatku ze vstupného, s účinnosti od 01.01.2024

Obecně závazná vyhláška č. 5/2023o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinnosti od 01.01.2024

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023o místním poplatku z pobytu, s účinnosti od 01.01.2024

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023o místním poplatku ze psů, s účinnosti od 01.01.2024

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinnosti od 01.01.2024

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, Stanoviště zvláštních sběrných nádob MS 2022
Ceník likvidace komunál.odpadu právn. osob 2022

Řád veřejného pohřebiště; Příloha č. 1, Příloha č. 2
Řád veřejného pohřebiště, který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019

Dohoda mezi obcemi Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, a to pro žáky 5. – 9. třídy, jejíž činnost vykonává Základní škola Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178, 542 34 Malé Svatoňovice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu

Vyhláška č. 1/97
Vyhláška č. 1/97, o ochraně životního prostředí, čistotě, vzhledu a veřejném pořádku na území obce Malé Svatoňovice