INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, Stanoviště zvláštních sběrných nádob MS 2022
Ceník likvidace komunál.odpadu právn. osob 2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích ze dne 01.01.2020. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, Příloha č. 3 - Plán zdrojů požární vody
Obecně zavazná vyhláška č. 1/2019 - Požární řád obce Malé Svatoňovice.

Řád veřejného pohřebiště; Příloha č. 1, Příloha č. 2
Řád veřejného pohřebiště, který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019.

Dohoda mezi obcemi Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, a to pro žáky 5. – 9. třídy, jejíž činnost vykonává Základní škola Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178, 542 34 Malé Svatoňovice.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu.

Vyhláška č. 1/97
Vyhláška č. 1/97 o ochraně životního prostředí, čistotě, vzhledu a veřejném pořádku na území obce Malé Svatoňovice.