INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dohoda mezi obcemi Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, a to pro žáky 5. – 9. třídy, jejíž činnost vykonává Základní škola Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178, 542 34 Malé Svatoňovice.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Obecně zavazná vyhláška č. 2/2015 - Požární řád obce Malé Svatoňovice.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 8.2.2011. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malé Svatoňovice.

Řád veřejného pohřebiště
Řád veřejného pohřebiště, který nabývá účinnosti dne 30. 6. 2003

Vyhláška č. 1/97
Vyhláška č. 1/97 o ochraně životního prostředí, čistotě, vzhledu a veřejném pořádku na území obce Malé Svatoňovice.