INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Vyřízené žádosti

11.01.2023 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se konání                                                 ohňostrojů v Malých Svatoňovicích
20.08.2019 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se nabídek ve                                          smyslu veřejných zakázek
23.07.2018 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se některých 
                         pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice

27.06.2018 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se právnických 
                         osob, které mají dluh vůči obci
29.05.2018 -  Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se nákladů
                         na zajištění souladu s GDPR a na další služby 

22.08.2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se  problematiky                                  škodlivého ptactva
11.07. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zpětného
                          odběru a využití odpadů z obalů
10.07. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sociálního  
                          bydlení
19. 06. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se informací o
                           soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017
05. 04. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se způsobu    
                          realizace třídění a nakládání s odpady v obci
01. 03. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se aktivních  
                           bankovních účtů a darovací smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.,
                           občanský zákoník

24. 02. 2017 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se plánovaných                                      investičních akcí obce na rok 2017
10. 02. 2016  - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se plánovaných                                    investičních akcí obce na rok 2016
21. 11. 2014 - Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zastupitelstva                                  obce