INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Ztráty a nálezy

Obecnímu úřadu v Malých Svatoňovicích byly odevzdány následující movité věci, které byly nalezeny  a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené:

Nález č. Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc
2/16 13. 6. 2016 Odolov cestovní taška s věcmi
3/16 13. 6. 2016   svazek klíčů s otvírákem (3 ks)
4/16 17. 6. 2016 pod nádražím svazek klíčů (10 ks)
5/16 31. 8. 2016 na ulici od nádraží klíče (4  rozliš.barevně +1 malý)
1/17 13. 4. 2017 u nádraží ČD klíč na karabince
2/17 26. 6. 2017 u hasičské zbrojnice klíč od auta Wolksvagen
3/17 28. 6. 2017 na silnici v M.Svatoňovicích klíč od motocyklu na šňůrce
s karabinkou s nápisem Tornado
5/17 3. 8. 2017 Valy Velké Svatoňovice klíče od auta (3 ve svazku)
6/17 20.11.2017 u Obchodu U Machů 2 klíče na růžovém přívěšku
1/18 12.2.2018 na náměstí černý šátek
2/18 18.10.2018 hřiště u "paneláků" peněženka s obrázkem
3/18 13.11.2018  převzato od Českých drah
- nález ve vlaku
deštník
4/18 10/2018 na chodníku před obchody náušnice
5/18 3.12.2018 u železničního přejezdu klíče
1/19 7.1.2019 na cestě k  Bílému kolu klíče
2/19 4.2.2019 u hasičské zbrojnice v Malých
Svatoňovicích
Karta BENEFIT PLUS
3/19 29.3.2019 u sochy bratří Čapků černý deštník
4/19 6.6.2019 předáno Policií ČR 4 mobilní telefony + nabíječka
5/19 13.6.2019 ul. 17. listopadu - před čp. 127 svazek klíčů s baterkou
6/19 27.6.2019 před mateřskou školou klíče
7/19 8.7.2019 u zahrádek pod zahradníkem klíč
8/19 31.7.2019 kontejner u Holubáků klíče v černém pouzdře
9/19 20.8.2019 stolek u pošty svazek klíčů
1/20 01.07.2020 na ulici v M.Svatoňovicích hodinky Apple Watch
2/20 01.07.2020 chodník v M.Svatoňovicích řetízek na krk

Podrobnější informace k nalezeným movitým věcem podá Obecní úřad Malé Svatoňovice,
p. Goldmannová, tel. 499 886 341. Zde se také může vlastník nalezené věci, nebo ten, kdo věc ztratil, o věc přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.
§ 1052 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.“ Odst. 2: „Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.“