OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

POTŘEBUJI pomoc - jsem občan Ukrajiny

Інформація для громадян України 

 

Odkaz na Ministerstvo vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Informační letáky k pobytu občanů Ukrajiny v ČR