OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Novostavba rozhledny Žaltman

Nová rozhledna na vrcholu Jestřebích hor byla slavnostně otevřena dne 24. září 2020. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 3.638.883,63 Kč vč. DPH. Aby bylo možné stavbu realizovat, bylo nutné nastřádat potřebné množství finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla zorganizována veřejná sbírka, do které přispívali občané, živnostníci, firmy, obce a spolky. Sbírka a jednotlivé dary přinesli do rozpočtu stavby 2.136.145 Kč. Finanční dar Královéhradeckého kraje byl poskytnut ve výši 500 tis. Kč. Zbívající částka byla uhrazena z rozpočtu obce Malé Svatoňovice.

Generálním dodavatelem stavby byla vybrána společnost STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

 Fotogalerie ZDE

Anotace projektu:

Z důvodu špatného stavu a nevyhovujících parametrů byla v loňském roce odstraněna původní rozhledna Žaltman, která měla výšku pouhých 10 m. Tato výška byla již zcela nedostačující a rozhledy do krajiny již nebyly téměř žádné. Z důvodu poklesu turismu a nízký zájem o tuto rozhlednu bylo rozhodnuto o její výměně. Vznikl tak projekt na novou ocelovou rozhlednu s betonovou patkou. Celková výška ocelové konstrukce bude nyní 22 metrů. Tím bude zajištěn rozhled na všechny světové strany. Rozhledna tak získá opět svou lukrativitu a bez pochyby tím přispěje ke zvýšení turistického ruchu v našem kraji. Velký zájem o novostavby rozhledny je patrný i ze sbírkového účtu, který byl pro tento účel zřízen.