OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

OPZ - Průvodce v muzeu 2020-2022

V rámci Žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Obec Malé Svatoňovice - průvodce v muzeu registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015653, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou byla Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta podpora ve výši 1.522.112,80 Kč (95% z celkové částky projektu). Částka 1.361.890,40 Kč je poskytnuta ze sociálního fondu Evropské unie a částka ve výši 160.222,40 Kč ze státního rozpočtu. 

Anotace projektu:
Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání a tedy podpořit osoby z cílové skupiny, konkrétně osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, případně osoby se zdravotním postižením a poskytnout této osobě individuální podporu pro snadnější vstup na trh práce. Projekt je zároveň zaměřen na individuální podporu osob z cílových skupin prostřednictvím poradenství, které povede ke zlepšení jejich postavení na pracovním trhu.