OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

KHK - Karel Čapek - fotograf

Provoz Muzea bratří Čapků byl v roce 2022 zahájen výstavou s názvem Karel Čapek - fotograf. Na začátku roku 2022 se obci podařilo získat přes šest desítek fotografií, jimiž jsou originální zvětšeniny, jejichž autorem je sám Karel Čapek. Tento unikátní soubor byl vystavován v prostorách Muzea bratří čapků v Malých Svatoňovicích po celý květen. Sbírka pochází od pana Pavla Scheuflera – historika fotografie, pedagoga a publicisty. Díky dotačnímu programu Královéhradeckého kraje č. 22KPG06 na podporu činností muzeí a galerií, ze kterého jsme dostali 66 tis. Kč, jsme mohli sbírku se všemi náležitostmi zakoupit a rozšířit tak sbírkový fond Muzea bratří Čapků. Výstava bude v dalších letech zapůjčena k prezentaci u spolupracujících organizací.

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření unikátní výstavy pořízením velkoformátových tematických fotografií
Karla Čapka, čímž dojde k obohacení sbírkového fondu Muzea bratří Čapků Malé
Svatoňovice. Jednotlivé fotografie budou v průběhu let doplňovat část expozice věnované
Karlu Čapkovi. Celý soubor bude dále prezentován a zapůjčován též zainteresovaným
institucím, školám, muzeím, vzdělávacím centrům apod.