OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

V rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji bylo v roce 2019 poskytnuto 20.000 Kč na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro dva členy místní jednotky sboru dobrovolných hasičů. Na realizaci bylo vynaloženo celkem 32.428 Kč.

Anotace projektu:

Cílem projektu je bezproblémové zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany obce a to tak, že dojde k navýšení počtu řidičů s oprávněním řídit a obsluhovat těžkou techniku - cisternu, pro kterou je nutné vlastnit ŘP skupiny C.