OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

Rekonstrukce a úpravy části objektu č.p. 188 vč. zázemí pro dětské skupiny

 

Anotace projektu:
Smyslem projektu je nákup, rekonstrukce a vybavení (nábytek a hračky) části objektu č.p. 188 v Malých Svatoňovicích pro účely zřízení dětských skupin pro děti předškolního věku. Součástí bude i vybudování hřiště pro děti. Vytvořeny budou celkem 2 dětské skupiny s kapacitou 24 míst, konkrétně 1 x 12 dětí ve věku 0,5 - 3 roky a 1 x 12 dětí ve věku 4 - 6 let.