OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice

V září roku 2020 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice v naší obci. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 10.900.175 Kč vč. DPH. Na akci byla poskytnuta dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR ve výši 4.500.000 Kč a z Královéhradeckého kraje ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající část uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky rekonstrukci vzniklo perfektní zázemí pro jednotku SDH, která zajišťuje pomoc při mimořádných událostech nejen na území vlastní obce, ale i v blízkém okolí. Hasiči též zajišťují asistenci, organizační pomoc či občerstvení při kulturních a sportovních akcích v naší obci. 

Fotogalerie ZDE

Anotace projektu:

Stávající stav budovy hasičské zbrojnice je velmi špatný. Veškeré prvky infrastruktury jsou zastaralé s častými závadami. Elektroinstalace je nevyhovující v havarijním stavu. Budova je ve spodní části vlhká, opadává zde omítka a vyskytují se zde plísně. Propadá se podlaha garáží, především v místě, kde je zaparkována cisternová automobilová stříkačka. Do garáže zatéká pultovou střechou. Sedlová střecha je eternitová po své životnosti. Objekt je energeticky velmi náročný - zateplen není ani půdní prostor. Plocha před HZ je nerovná, místy propadlá, staré panely jsou polámané. Opěrná zeď za budovou HZ je v havarijním stavu vč. přístupové lávky, která hrozí zřícením. Podmínky pro členy výjezdové jednotky jsou nevyhovující - absence šaten a sociálního zařízení pro mužstvo. Projekt obsahuje kompletní rekonstrukci objektu HZ s potřebným rozšířením, opravou opěrné zdi a renovací ploch kolem HZ. Přínosem pro KHK je zajištění kvalitního zázemí pro jednotku SDH kategorie III. Tím se zvýší akceschopnost jednotky, která bude schopna vyjíždět i v kratších časech. Energetická náročnost budovy se sníží. Výměna topidla zajistí snížení škodlivin vypouštěných do ovzduší.