OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malé Svatoňovice

V září roku 2020 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice v naší obci. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 10 900 175 Kč vč. DPH. Na akci byla poskytnuta dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR ve výši 4 500 000 Kč a z Královéhradeckého kraje ve výši 3 000 000 Kč. Zbývající část uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky rekonstrukci vzniklo perfektní zázemí pro jednotku SDH, která zajišťuje pomoc při mimořádných událostech nejen na území vlastní obce, ale i v blízkém okolí. Hasiči též zajišťuji asistenci, organizační pomoc či občerstvení při kulturních a sportovních akcích v naší obci. 

Fotogalerie ZDE

Anotace projektu:

Stávající stav budovy hasičské zbrojnice je velmi špatný. Veškeré prvky infrastruktury jsou zastaralé s častými závadami. Elektroinstalace je nevyhovující v havarijním stavu. Budova je ve spodní části vlhká, opadává zde omítka a vyskytují se zde plísně. Propadá se podlaha garáží, především v místě, kde je zaparkována cisternová automobilová stříkačka. Do garáže zatéká pultovou střechou. Sedlová střecha je eternitová po své životnosti. Objekt je energeticky velmi náročný - zateplen není ani půdní prostor. Plocha před HZ je nerovná, místy propadlá, staré panely jsou polámané. Opěrná zeď za budovou HZ je v havarijním stavu vč. přístupové lávky, která hrozí zřícením. Podmínky pro členy výjezdové jednotky jsou nevyhovující - absence šaten a sociálního zařízení pro mužstvo. Projekt obsahuje kompletní rekonstrukci objektu HZ s potřebným rozšířením, opravou opěrné zdi a renovací ploch kolem HZ. Přínosem pro KHK je zajištění kvalitního zázemí pro jednotku SDH kategorie III. Tím se zvýší akceschopnost jednotky, která bude schopna vyjíždět i v kratších časech. Energetická náročnost budovy se sníží. Výměna topidla zajistí snížení škodlivin vypouštěných do ovzduší.