OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

SFŽP ČR - Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice

V rámci výzvy č. NPŽP 4/2019 byly poskytnuty, formou dotace, finanční prostředky ve výši 8.112.172,46 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice".

Anotace projektu:

Jedná se tyto 3 etapy projektu :

1) Malé Svatoňovice, dostavba splaškové kanalizace, lokalita Stodoly
Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace. Splaškové stoky DN 200 a DN 250 délky 928 m a veřejné části splaškových přípojek DN 150 celkové délky 138 m.


2) Malé Svatoňovice, Pod Klůčkem, kanalizace
Jedná se o novostavbu (rozšíření) obecní kanalizace a vodovodu za účelem napojení dalších
objektů.DN200, DN 250, DN150 (kanalizační přípojky) - dle situace stavby.
Délka kanalizace: 27m stoky B3 DN 200, 165m stoky B3a DN 250, 28m domovních kanalizačních přípojek KP (veřejné části).


3) Kanalizační přípojka pro č.p. 63, 101, 109, 112 Malé Svatoňovice
Jedná se o novostavbu gravitační přípojky, čerpací jímky s elektropřípojkou a výtlačné přípojky DN 50. Gravitační přípojka - bude odvádět splaškové vody ze 4 objektů - č.p. 63, 101, 109 a 112. Celkem má gravitační přípojka délku 76+22 = 98 m , profilu DN 200 a 250mm. Výtlačná přípojka – potrubí DN 50 rPE v délce 275 m.