OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

SFŽP - sadové úpravy

V rámci Národního programu Životního prostředí, Výzvy č. 10/2018, v návaznosti na získané ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2018 jsme získali dotaci ve výši 500 tis. Kč na podporu udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Anotace projektu:

V rámci projektu revitalizace místního hřbitova se jedná o sadové úpravy - výsadbu stromů, keřů a jiných dřevin. V minulých letech byly původní dřeviny (především thuje a křoviska) plošně odstraněny. V současné době je hřbitov zcela holý bez dřevin. Projekt řeší zútulnění a odstínění místního hřbitova. Nová zeleň by měla toto místo oddělit od běžné zástavby a vytvořit tak příjemný pietní prostor. Pořizovaná technika, traktorový nosič kontejnerů bude využit k odvozu mobilního kontejneru, který je umístěn u hřbitova. Dále bude využit v rámci obce při údržbě zeleně v obci.