MŠ MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Informace pro rodiče

 Od 1.9. 2022 příjme MŠ pomocnou sílu do kuchyně na 3hodiny. Zájemci hlaste se do 8.7. 2022 osobně v MŠ nebo do 12.8. 2022 na email MŠ: materskaskola@tiscali.cz

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro š.r. 2022/2023, zde

 Zápis do MŠ pro ukrajinské děti

Bližšší informace zde

Žádost o přijetí zde

 

Bližší informace ke školnímu výletu 

Zápis do MŠ 2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ, naleznete v  Dokumentech ke stažení

 

Plánovaná dovolená v MŠ 11.7.- 12.8. 2022

 

 


 Covid 19 - kontakt s pozitivní osobou

Upozorňujeme rodiče, že děti z 1.třídy se dne 31.1.2022 dostaly do kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19 (zaměstnanec MŠ). 

Pokud by Vaše dítě mělo jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, ponechte si jej doma do doby, než se potvrdí výsledek PCR testu našeho zaměstnance (budeme Vás informovat).

Děkujeme

 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA - ZIMA 2022

V termínu 21.2. - 25.2.2022 se uskuteční lyžařská školka ve Skiareálu BRET (podrobnosti najdete pod odkazem). Školka je primárně určena pro děti ze 2.třídy, které se mohou hlásit u třídních učitelek. 

 

HRNEČEK PRO DĚTI

 ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

  

Co má dítě znát při vstupu do MŠ - pro nově přijaté děti

V odkazu naleznete doporučení, co by Vaše dítě mělo znát a umět při vstupu do MŠ - značně mu tím usnadníte bezproblémový nástup do školky.

Seznam věcí do MŠ - pro nově přijaté děti

V odkazu naleznete seznam věcí, které Vaše dítě bude potřebovat při nástupu do MŠ.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání - 2021/2022

V odkazu naleznete seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách se od 26.04.2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ)

V souladu s tímto opatřením se provoz naší mateřské školy otevírá od pondělí 26.04.2021 pro všechny děti. K zajištění bezproblémového provozu, především stravováni,  Vás prosíme o přihlášení dítěte do MŠ.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

 

19.4. - 23.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi, 
tento týden se dozvíte něco o rodině, emocích a také si zopakujeme něco málo o jaru. Počasí nám vůbec nepřeje, tak musíme doufat, že brzy bude lépe. Bohužel jaro je v tomhle hodně překvapivé. Připravily jsme si pro vás  opět krásnou básničku, veselý taneček a jednoduché písničky. Jednu znáte moc dobře, tak si ji zopakujte a druhou si klidně jen pro dobrou náladu poslechněte. S rodiči si můžete s podporou obrázků (viz. Povídání s dětmi- Jak rosteme) popovídat o tom, jak člověk roste a můžete společně udělat váš rodinný rodokmen. Také jsme si pro vás připravily veselé popletené obrázky, které vás jistě rozesmějí. Procvičit ručičky si můžete v pracovním listě grafomotorika, která je zaměřená tentokrát na jaro. Zároveň si můžete zopakovat barvy, kde bydlí zvířátka a vymalovat tři omalovánky. Určitě znáte, když vám je smutno nebo naopak veselo, proto jsme vám tam přiložily i pracovní list zaměřený na pocity lidí a jejich výrazy v obličeji. Nakonec si můžete do domečku nakreslit všechny, se kterými bydlíte, nebo za pomoci rodičů vystříhat, sestavit a nalepit domeček.  

Tento týden slaví naše Země svátek, kterému se říká "Den Země". Vychází na čtvrtek 22.4. Proto přikládáme ještě jeden pracovní list zaměřený na tento důležitý den. 

Opět s námi mohou pracovat děti 4 - 5ti leté.

Přejeme vám i nám už konečně krásné počasí a doufáme, že se brzy uvidíme :-)

Básnička

Písnička

Grafomotorika

Výtvarná chvilka

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Popletené obrázky

Povídání s dětmi

Rodokmen

S kým bydlím

Den Země - pracovní list

 

12.04.2021

Zápis děti do MŠ pro školní rok 2021/2022 - plakát 

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace týkající se zápisu dětí do 1.třídy.

Pozvánka

Žádost rodičů o odklad školní docházky

Žádost rodičů o přijetí

12.04.2021

Zápis děti do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Součástí přihlášky bude ičestné prohlášení k očkování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si  po dohodě na tel. čísle 603 982 427 formuláře vyzvednout v ředitelně MŠ.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (tktkuju)

2. e-mailem (na materskaskola.ms@tiscali.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze        jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobní podání do ředitelny MŠ – po telefonické domluvě: v případě osobního podání                žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu        osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 03.05.2021 do 12.05.2021. 

Přílohy :   Žádost o přijetí dítěte                                                                                                                    Čestné prohlášení k očkování dítěte (v případě že nenavštívíte dět. lékaře)                                Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

12.4. Jarní stezka (procházka s rodiči s plněním zábavných úkolů)

Na tento týden jsme pro vás připravily Jarní stezku - procházku s plněním zábavných úkolů s jarní tématikou (budete potřebovat tužku nebo pero). Kdo bude mít chuť, může si společně s rodiči vyzvednout na terase MŠ (u prosklených dveří do 1.třídy) formulář s křížovkou (najdete ji v červeném plastovém kufříku).

Stezka začíná v Mariánském sadu u kamenné brány - tam najdete úkol č. 1., budete pokračovat po cestičkách, od kapličky ke kapličce (u každé najdete úkol, trasu pozorně sledujte, někdy bude úkol viset i na stromě mezi kapličkami). Takto dojdete až nad Boží hrob - tam bude cíl stezky a měli byste mít vyluštěnou celou tajenku (úkolů je celkem 10). Vyluštěnou křížovku uložte opět do červeného kufříku na terasu MŠ. Nezapomeňte se podepsat, odměna vás nemine:-)

12.4. - 16.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi,

tento týden bychom si ve školce povídali o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách. Můžete si i doma povídat s rodiči o tom, která domácí zvířátka znáte, která s vámi třeba bydlí, o tom, čím se živí, jaký z nich máme užitek a jak se jmenují jejich mláďata. V příloze najdete demostrační obrázky k tématu, které si můžete prohlédnout a také úkoly pro jednotlivé dny v týdnu. Připravily jsme pro vás i zábavné pracovní listy, můžete zkusit najít mamince její mládě, vybrat správný domeček pro prasátko (Pohádku O třech prasátkách jsme si hráli ve školce, třeba si na ni ještě vzpomenete), nalézt ve skupině předmětů domácí zvířata.  Rodiče vám můžou vytisknout omalovánky, společně si můžete vytvořit prasátko z modelíny nebo pejska z papírového talíře nebo svačinového pytlíku. Pro trénování prostorové orientace v příloze naleznete obrázky s kočičkou. A nezapomněly jsme ani na básničku a písničku, kterou se můžete naučit nebo si ji alespoň poslechnout.

V průběhu týdne pro vás chystáme ještě jedno překvapení - sledujte naše stránky!

A nově s námi můžou pracovat i děti ze 2.třídy, které nejsou ještě předškoláci a bohužel nemůžou ještě do školky.

Přejeme vám krásný týden.

Obrázky - domácí zvířata

Úkoly pro jednotlivé dny v týdnu

Básnička

Písnička

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Přiřazování - máma a mládě

Prostorová orientace

Pracovní činnosti - prasátko

Tvoření

08.04.2021

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021.

Vážení rodiče,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách - dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. V souladu s tímto opatřením a s metodickým pokynem MŠMT (zde) bude od pondělí 12.04.2021 zahájen provoz MŠ pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Průběh testování:

Při příchodu do MŠ vyčkají rodiče s dětmi před budovou na pokyn pověřeného pracovníka MŠ. Ve spolupráci s ním a s pomocí doprovodu dítěte bude provedeno testování. V případě příznivého počasí bude testování probíhat před budovou MŠ, pokud bude počasí nepříznivé, proběhne testování v zádveří budovy, kam vstoupí na vyzvání pověřeného pracovníka MŠ. Vstup doprovodu do budovy MŠ je možný pouze s nasazenými ochrannými prostředky, v souladu s platnými hygienickými předpisy. Test bude prováděn ve spolupráci s doprovodem dítěte a pod dohledem pověřeného pracovníka pravidelně dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Nebude-li dítě v den termínu testování přítomno v MŠ, bude test proveden v den jeho příchodu a následně v pravidelných termínech. Po provedení testu vyčká doprovod i s dítětem 15 - 20 minut na jeho výsledek. Teprve poté, bude v případě negativního výsledku, umožněn dítěti vstup do MŠ. V případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně informovat dětského lékaře. V případě, že doprovod bude prováděn jinou osobou než zákonným zástupcem, musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň musí s touto asistencí souhlasit. V průběhu testování a čekání na výsledek je vždy nutné dodržet stanovené rozestupy a hygienická opatření. Pro zákonného zástupce, či jinou asistující osobu platí v tomto případě výjimka ze zákazu vstupu třetí osoby do MŠ.

Testování bude prováděno antigenními, neinvazivními testy (odběr bude prováděn z přední části nosu)

Testování - leták

Testování - certifikát

Testování - video LEPU testy

Víme, že současná situace není jednoduchá, ale věříme, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří vše bez problémů zvládnout. Prosíme Vás o trpělivost, spolupráci a těšíme se, že se co nejdříve sejdeme i s ostatními dětmi. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 603 982 427.

Eva Přibylová
ředitelka MŠ

 

 

 

 

6.4. - 9.4.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Tématem tohoto týdne budou domácí zvířátka a jejich mláďátka. Povídejte si s dětmi o zvířátku, které máte doma, co má rádo, čím se živí. Vyprávějte si také o jiných domácích zvířátkách, která žijí na statku, na farmě, o jejich mláďátkách. /ovce- jehně, koza- kůzle, kráva- tele…/ Také si řekněte, čím se živí, jak a čím jsou užiteční pro člověka. Prohlížejte si s dětmi obrázkové knížky, encyklopedie o zvířátkách, nechte děti vyprávět.

Přiřazujte ke komu kdo patří /obrázek 1, mláďátka a maminka/. Nabízíme prac. listy zvířátka - mláďátka ,určování počtu -zvířátka, více-méně počítání 1, zvířátko- jeho pochoutka, počítání – kočky. V příloze najdete také hádanky.

Pochvalte, odměňte děti za správnou odpověď, či správné vyplnění úkolů. Dbejte u dětí na správné držení tužky . Zkuste si, která slova se rýmují, /les- pes, šiška- myška- pampeliška…/ ,a samy některé vymyslete prac.list7. Prostorovou orientaci vpravo – vlevo mohou děti vyzkoušet na zajíčcích -prac.list Nechte děti, ať vám zazpívají písničku o zvířátkách , kterou znají /např.Skákal pes, Kočka leze dírou…/,nebo říkanku a vytleskejte si ji. Zahrát si můžete pohybovou hru ,,Na kočku a myš“ /myšičko myš, pojď ke mně blíž…/ Nabízíme náměty na tvoření z papíru. Vyrobit si můžete jednoduchou kočku, pejska, kuře.. Nakreslit či namalovat si můžete třeba také zvířátko. Uložte do desek, těšíme se, až si obrázky společně prohlédneme. Vkládáme také omalovánku. Doufáme, že si vyberou z nabídky některé úkoly také mladší děti 4-5 leté a budou pracovat s námi. V pracovním sešitě dále nepokračujte.

Od 12.4.2021 bude pravděpodobně obnoven provoz MŠ, a to pouze pro předškoláky. Povinné bude ale testování dětí na covid , a to 2x týdně. Testování budou provádět rodiče, před vstupem do MŠ. Informace jsou zatím orientační, více bude na stránkách koncem týdne. Do MŠ si děti nezapomenou přinést pracovní sešity a desky s výkresy, pracovními listy, či výrobky.

Pro děti 4-5 leté bude pokračovat distanční výuka přes internet, kde budete moci čerpat náměty na výtvarnou výchovu, tak i rozumovou.., pracovní listy, omalovánky.

Přejeme, ať se Vám všem daří, a doufáme, že se s předškoláčky brzy uvidíme.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Omalovánka

Pracovní list 6

Pracovní list 7

Určování počtu

Více x méně

Vpravo x vlevo

Zvířátka - mláďátka

Zvířátko - pochoutka

Hádanky

Tvoření - 1

Tvoření - 2

Skládanka - 1

Skládanka - 2

Skládanka - 3

Skládanka - 4

Počítání kočky

Grafomotorika

6.4. - 9.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi, 
doufáme, že jste si Velikonoce užily a zajíček vám nadělil také nějaké dobroty. Na tento týden jsme si pro vás připravily další jarní téma Mláďátka a jaro. Můžete se naučit novou básničku, zatančit si a zazpívat si veselé písničky. Také si můžete procvičit pusinku a ručičku při plnění spousty úkolů. A nakonec si můžete vytvořit  kuřátko nebo jehňátko. Už se na vás moc těšíme. I pro nás je to dlouhé.

Přejeme vám krásné jarní dny a úsměv na tváři! 

Básničky s pohybem

Grafomotorika

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Logopedie

Písničky a tanečky

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Výtvarná chvilka

29.3. - 2.4.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Tento týden si děti doplní další 2 stránky v pracovním sešitě až na stranu 38.

Věříme, že si s námi rádi dělají některé úkoly, či pracovní listy, také mladší děti 4-5 leté, a je na vás, jaký úkol si vyberete. Budeme rádi, když nám později přinesete také ukázat, co pěkného jste namalovaly, nebo jaký prac. list si udělaly. Tématem tohoto týdne budou Velikonoce. Jsou tradiční oslavou jara, zrození a s tím také spojené velikonoční zvyky, tradice, symboly. Povídejte si s dětmi o některých tradicích, zvyklostech / např.co je Velký pátek, Květná neděle, Velikonoční pondělí, co je líto, pletení pomlázky, zdobení vajíček, pečení beránka, jidášů, mazance./ Děti se rádi určitě zapojí do barvení a zdobení vajíček. Některé náměty posílám v příloze /náměty 5, kuřátka/.Děti si mohou vystřihnout zajíčka,/obrázek č.1/nebo vajíčka /obrázek č.2/

Zajíčkova koleda:

Hody,hody doprovody, já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody ,nesl kopu vajíček .

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka, a já řekl- ,,Ne, ne ne!“

Na dvorečku za potokem, mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

 

Úkolem tohoto týdne také bude určovat protiklady, velikosti, nízký x vysoký, kulatý x hranatý, široký x úzký, velký x malý /pracovní list 9, 10, obrázekč.3/ V příloze máte také pracovní listy na procvičení počtu /počítání1, prac.list11/ Opět zasíláme inspiraci na velikonoční tvoření/ptáčci, slepičky, zajíčci/

Poslechnout s dětmi si můžete video s písní,,Neseme Morenu“ za doprovodu kapely ZeMě.

NESEME MORENU

Přejeme slunečné, radostné Velikonoce, ať se Vám i dětem daří !

Obrázek č.1

Obrázek č.2

Obrázek č. 3

Námět na tvoření č.1

Námět na tvoření  č.2

Ptáčci

Slepičky

Zajíčci

Pracovní list č.1

Pracovní list č.4

Pracovní list č.9

Pracovní list č.10

Pracovní list č.11

 

29.3. - 2.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi,

čeká nás velikonoční týden a tím pádem i spousta zábavných úkolů. V příloze najdete velikonoční text, ve kterém se dozvíte, jak se jmenují jednotlivé dny až do Velikonočního pondělí s návodem, co můžete ten který den podnikat.

S rodiči si můžete přečíst malovanou velikonoční pohádku o tom, jak holčička Anička barvila vajíčka, dozvíte se, co všechno k tomu potřebovala a až nadejde čas, budete umět sami vajíčka pro koledníky obarvit. Kdo bude mít chuť, může si vyrobit velikonoční slepičku nebo zajíčka z kosmetických tamponků. Pro radost přikládáme opět jednu jarní písničku, kterou si můžete buď zazpívat společně s rodiči nebo si ji poslechnout z přiloženého odkazu. Básnička je tento týden spíše pro koledníky, ale je veselá, o zajíčkovi, tak se ji můžou naučit i holčičky. Kluci, kteří se už určitě těší na koledování (alespoň v rámci rodiny), mají za úkol naučit se koledu:

 

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Při grafomotorickém cvičení nezapomeňte na správný úchop tužky a správný sed. To je moc důležité. Přikládáme několik zábavných pracovních listů, obtahovánek a velikonoční omalovánky. Kdo má doma barevnou tiskárnu, může si vytisknout puzzle velikonočních vajíček, rozstříhat a vajíčka si poskládat. Při povídání o Velikonocích vám může maminka nebo tatínek schovat umělá nebo papírová vajíčka po bytě, můžete si vymodelovat vajíčka z modelíny nebo postavit dvoreček pro slepičky a kohoutka z lega nebo jiných kostiček.

Společně si můžete dávat velikonoční hádanky (např.):

  • Co holčičky barví?
  • Co si kluci pletou z vrbového proutí?
  • Která zvířátka patří k Velikonocům?
  • Co se uvazuje na pomlázku?

 Přejeme Vám krásný velikonoční týden!

Velikonoční týden

Velikonoční pohádka

Velikonoční písnička

Velikonoční básnička

Velikonoční tvoření 1

Velikonoční tvoření 2

Velikonoční tvoření 3

Puzzle - velikonoční vajíčka

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Obtahovánka 1

Obtahovánka 2

 

 

22.3. - 26.3.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Budeme pokračovat v pracovním sešitě až do strany č. 36.

V tomto týdnu bychom chtěli děti seznámit s prvními jarními květinami ,/sněženky, bledulky, kočičky, krokusy,… / rozlišovat je , pozorovat na zahrádkách , vycházkách vytvářet kladný vztah k přírodě.

Děti si mohou namalovat první jarní kytičky , nebo udělat pracovní listy č.3 /sluníčko svítí na kytičky/.

Vytleskejte si slova květin i jiná slova na slabiky např. sně – žen – ka , ble – du – le , ja – ro .

Děti určují počet slabik i hlásky na začátku slova . Přikládáme pracovní list č. 1 , č. 3 , č. 4

S dětmi si také můžete zazpívat píseň „ Na jaře , na jaře „ – text je v příloze . Písničku děti znají z minulého roku.

Motivační báseň

Táta včera na venku ,

našel první sněženku ,

vedle petrklíč ,

zima už je pryč.

 

Blíží se Velikonoce , přikládáme několik námětů pro vyrábění – slepičky, zajíčky.

Děti si také mohou vystřihnout z papíru vajíčko / rodiče předkreslí / a vyzdobit různými technikami.

Některé inspirace najdete také v příloze. Budeme rádi , když nám přinesete nějaká vyzdobená vajíčka ukázat.

Mějte hezký tvořivý týden.

Pracovní list

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Jarní písnička

Jarní básnička

Tvoření 1

Tvoření 2

Tvoření 3

Tvoření 4

Tvoření 5

22.3. - 26.3.2021 Úkoly pro malé děti

Pro malé děti jsme na tento týden připravily aktivity pokračující v tématu jaro. O to víc je to aktuální, když tu máme konečně podle kalendáře první jarní týden. Můžete si s dětmi popovídat o jaru podle přiloženého obrázku (viz. Povídání s obrázkem). Děti se mohou seznámit s tradicí vynášení Morany. Připojily jsme k textu i odkaz na krátké video. Dále si mohou procvičit mluvení s logopedickou chvilkou, které je zaměřené na procvičení pusinek a písmenko L. Najdete i krátkou jarní pohádku s jednoduchým úkolem na konci (viz. Pohádka Sněženková víla). Děti si mohou vytvořit velmi jednoduchou housenku a zapojit hlavičky u pracovních listů (vše je v příloze Pracovní listy a Popis k pracovním listům). Také jsme připravily pro děti jednoduché tvoření rozvíjející se kytičky, které je tak trochu i pokusem. Přesvěčte se sami a s dětmi vyzkoušejte. Nakonec si můžete společně zazpívat, zatančit a naučit se krátké básničky.

Doufáme, že se Vám práce bude líbit a přinese Vám spoustu krásných chvilek s Vašimi dětmi.

Přejeme krásný týden! 

Pohádka

Básničky

Písnička

Logopedie

Povídání s obrázkem

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Manuál - pracovní listy

Pracovní listy

Morana

Manuál k tvoření

Tvoření

 

15.3. - 19.3.2021 Úkoly pro předškoláky

Tématem tohoto týdne je POMALU PŘICHÁZÍ JARO. Povídejte si s dětmi o tom, jak se probouzí příroda na jaře, třeba i na vycházkách, pozorujte a sledujte, co se děje v přírodě? Připomeňte si 4 roční období, krátce je charakterizujte. Pokuste se přiřadit, které měsíce k jednotlivým obdobím patří. Můžete si namalovat nějaký pěkný jarní obrázek se sluníčkem. Už teď se těším, až si společně obrázky prohlédneme.

V příloze najdete jarní omalovánky, ale též další pracovní listy (kdo si chce navíc udělat). V pracovním sešitě nezapomeňte dokončit úkoly až po stránku 32. Dál zatím nepokračujte. Posíláme též jarní říkanky. Budu moc ráda, když se někerou naučíte a ve školce si ji pak řekneme.  Zazpívejte si také nějakou pěknou jarní písničku, kterou znáte (v příloze jednu najdete).

Procvičujte s dětmi také dny v týdnu, jak jdou za sebou. A kdo má zájem, je tu inspirace na jarní tvoření.

Ať se vám daří!

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Pracovní list 6

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Písnička

Básničky

Tvoření 1

Tvoření 2

Tvoření 3

Tvoření 4

Tvoření 5

15.3. - 19.3.2021 Úkoly pro malé děti

Tento týden bychom si ve školce povídali stále o předjaří a probouzení přírody - zvláště jarních květinek. Můžete si s dětmi o tomto tématu povídat doma, pozorovat první jarní květy nebo si vyzkoušet zajímavý jarní pokus se sněženkami či bledulkami (viz.příloha). Připravily jsme pro Vás jarní pohádku doplněnou a 2 pracovní listy, grafomotorické cvičení, omalovánky a vyhledávání rozdílů. Dále si můžete vyrobit rozkvetlý jarní strom - návod i šablonu přikládáme. Kdo by měl chuť, může se naučit jarní básničku, nebo písničku (či si ji alespoň poslechnout pro radost). Pro malé pomocníčky jsou připraveny úkoly, za které jim můžete dát body a na konci týdne je můžete ohodnotit, jak byli úspěšní:-).

Přejeme Vám krásné dny, plné zdraví a pohody!

Jarní pohádka

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Grafomotorické cvičení

Vyhledávání rozdílů 1

Vyhledávání rozdílů 2

Pokus

Chvilka s básničkou

Chvilka s písničkou

Tvoření 1.část

Tvoření 2.část

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pomáhám mamince a tatínkovi

 

8.3. - 12.3. 2021 Úkoly pro předškoláky

Tématem tohoto týdne je BAREVNÝ TÝDEN. Procvičujte s dětmi základní i doplňkové barvy. Vhodná hra je "Čáp ztratil čepičku" (děti vyhledávají předměty, hračky dané barvy). Děti si mohou každý den namalovat barevný obrázek a zkusit třeba duhu nebo složit něco z barevného papíru - třeba lodičku, kelímek či pejska.

Pro předškolní děti, které mají tento týden v pracovním sešitě povinnost vypracovat stránky 19, 20, 24 a 26, přikládáme ještě pracovní listy (pro procvičení nejen barev).

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Děti si mohou doma kreslit, malovat i vyrábět, náměty zásíláme (šnek1, šnek 2, ovečka 1, ovečka 2). Jako bonus přikládáme jednu jarní básničku.

Prosíme, uložte výrobky či pracovní listy, které si děti vytvoří do desek, které pak přinesou k nahlédnutí do MŠ (platí hlavně pro předškoláky). Stále s dětmi opakujte číselnou řadu, počáteční písmeno i samostatné vyprávění dle obrázků (platí hlavně opět pro předškoláky).

Děkujeme.

8.3. - 12.3. 2021 Úkoly pro malé děti

Práce pro malé děti tento týden bude zaměřena na probouzení přírody a příchod jara. Děti si mohou procvičit hlavičky a ruce v pracovních listech, zkusit si vyklíčit semínko jako Křemílek a Vochomůrka, poslechnout si veselou jarní písničku a zatančit si na ni. V materiálech je také krátká jarní básnička, kterou se děti můžou naučit. Také přikládáme  jarní omalovánky. Můžete doma založit dětem desky, kam budete společně omalovánky a pracovní listy ukládat. Kdo bude mít chuť, může výtvory po znovuotevření MŠ přinést do školky, uděláme si z nich výstavu. Přejeme hodně zdraví a příjemný týden.

Jarní básnička

Jarní písnička

Jak probudit semínko - pracujeme s Křemílkem a Vochomůrkou

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Pracovní list - jarní motivy

Pracovní list - grafomotorika

 

1.3. - 5.3. 2021 Úkoly pro předškoláky

Tento týden si povídáme o profesích a zaměstnání rodičů - hovořte s dětmi o tom, kde pracuje tatínek, maminka, co Vaše práce obnáší. Dále mají děti za úkol vypracovat v pracovním sešitě stránky 8., 9. a 10. Pokud by měl někdo zájem, přikládáme ještě 2 pracovní listy zaměřené na geometrické tvary (obzvláště předškoláci).

Pracovní listy

Pracovní listy 

1.3. - 5.3. 2021 Úkoly pro malé děti

Tento týden si povídáme o profesích a zaměstnání rodičů - hovořte s dětmi o tom, kde pracuje tatínek, maminka, co Vaše práce obnáší. Pro malé děti jsme připravily omalovánky různých profesí a dva jednoduché pracovní listy - oboje naleznete v příloze.

Pracovní list

Pracovní list 2

Policista - omalovánka

Zvěrolékařka - omalovánka

Učitelka - omalovánka

Kuchař - omalovánka