MŠ MALÉ SVATOŇOVICE

Informace pro rodiče

7.5.2021 - Besídka ke Dni matek

Jelikož se v letošním roce nemůže vzhledem k situaci konat besídka ke Dni matek, naleznete v sekci Akce odkaz na krátké vystoupení, které jsme natočili v rámci školky.

7.5.2021 - Dovolená v MŠ

Dovolená v MŠ o letních prázdninách bude letos v termínu 12.7.2021 - 13.8.2021

21.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách se od 26.04.2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ)

V souladu s tímto opatřením se provoz naší mateřské školy otevírá od pondělí 26.04.2021 pro všechny děti. K zajištění bezproblémového provozu, především stravováni,  Vás prosíme o přihlášení dítěte do MŠ.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

21.4.2021 Pojďte si trochu protáhnout tělíčko!

Na plotu naší školky (ve spodní části od školkové zahrádky) je pro vás připravené krátké cvičení. Cvičení začíná krátkým dopisem, který si můžete s dětmi přečíst. Přejeme hezkou zábavu! 

19.4. - 23.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi, 
tento týden se dozvíte něco o rodině, emocích a také si zopakujeme něco málo o jaru. Počasí nám vůbec nepřeje, tak musíme doufat, že brzy bude lépe. Bohužel jaro je v tomhle hodně překvapivé. Připravily jsme si pro vás  opět krásnou básničku, veselý taneček a jednoduché písničky. Jednu znáte moc dobře, tak si ji zopakujte a druhou si klidně jen pro dobrou náladu poslechněte. S rodiči si můžete s podporou obrázků (viz. Povídání s dětmi- Jak rosteme) popovídat o tom, jak člověk roste a můžete společně udělat váš rodinný rodokmen. Také jsme si pro vás připravily veselé popletené obrázky, které vás jistě rozesmějí. Procvičit ručičky si můžete v pracovním listě grafomotorika, která je zaměřená tentokrát na jaro. Zároveň si můžete zopakovat barvy, kde bydlí zvířátka a vymalovat tři omalovánky. Určitě znáte, když vám je smutno nebo naopak veselo, proto jsme vám tam přiložily i pracovní list zaměřený na pocity lidí a jejich výrazy v obličeji. Nakonec si můžete do domečku nakreslit všechny, se kterými bydlíte, nebo za pomoci rodičů vystříhat, sestavit a nalepit domeček.  

Tento týden slaví naše Země svátek, kterému se říká "Den Země". Vychází na čtvrtek 22.4. Proto přikládáme ještě jeden pracovní list zaměřený na tento důležitý den. 

Opět s námi mohou pracovat děti 4 - 5ti leté.

Přejeme vám i nám už konečně krásné počasí a doufáme, že se brzy uvidíme :-)

Básnička

Písnička

Grafomotorika

Výtvarná chvilka

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Popletené obrázky

Povídání s dětmi

Rodokmen

S kým bydlím

Den Země - pracovní list

 

12.04.2021

Zápis děti do MŠ pro školní rok 2021/2022 - plakát 

 

12.04.2021

Zápis děti do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Součástí přihlášky bude ičestné prohlášení k očkování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si  po dohodě na tel. čísle 603 982 427 formuláře vyzvednout v ředitelně MŠ.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (tktkuju)

2. e-mailem (na materskaskola.ms@tiscali.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze        jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobní podání do ředitelny MŠ – po telefonické domluvě: v případě osobního podání                žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu        osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 03.05.2021 do 12.05.2021. 

Přílohy :   Žádost o přijetí dítěte                                                                                                                    Čestné prohlášení k očkování dítěte (v případě že nenavštívíte dět. lékaře)                                Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

12.4. Jarní stezka (procházka s rodiči s plněním zábavných úkolů)

Na tento týden jsme pro vás připravily Jarní stezku - procházku s plněním zábavných úkolů s jarní tématikou (budete potřebovat tužku nebo pero). Kdo bude mít chuť, může si společně s rodiči vyzvednout na terase MŠ (u prosklených dveří do 1.třídy) formulář s křížovkou (najdete ji v červeném plastovém kufříku).

Stezka začíná v Mariánském sadu u kamenné brány - tam najdete úkol č. 1., budete pokračovat po cestičkách, od kapličky ke kapličce (u každé najdete úkol, trasu pozorně sledujte, někdy bude úkol viset i na stromě mezi kapličkami). Takto dojdete až nad Boží hrob - tam bude cíl stezky a měli byste mít vyluštěnou celou tajenku (úkolů je celkem 10). Vyluštěnou křížovku uložte opět do červeného kufříku na terasu MŠ. Nezapomeňte se podepsat, odměna vás nemine:-)

12.4. - 16.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi,

tento týden bychom si ve školce povídali o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách. Můžete si i doma povídat s rodiči o tom, která domácí zvířátka znáte, která s vámi třeba bydlí, o tom, čím se živí, jaký z nich máme užitek a jak se jmenují jejich mláďata. V příloze najdete demostrační obrázky k tématu, které si můžete prohlédnout a také úkoly pro jednotlivé dny v týdnu. Připravily jsme pro vás i zábavné pracovní listy, můžete zkusit najít mamince její mládě, vybrat správný domeček pro prasátko (Pohádku O třech prasátkách jsme si hráli ve školce, třeba si na ni ještě vzpomenete), nalézt ve skupině předmětů domácí zvířata.  Rodiče vám můžou vytisknout omalovánky, společně si můžete vytvořit prasátko z modelíny nebo pejska z papírového talíře nebo svačinového pytlíku. Pro trénování prostorové orientace v příloze naleznete obrázky s kočičkou. A nezapomněly jsme ani na básničku a písničku, kterou se můžete naučit nebo si ji alespoň poslechnout.

V průběhu týdne pro vás chystáme ještě jedno překvapení - sledujte naše stránky!

A nově s námi můžou pracovat i děti ze 2.třídy, které nejsou ještě předškoláci a bohužel nemůžou ještě do školky.

Přejeme vám krásný týden.

Obrázky - domácí zvířata

Úkoly pro jednotlivé dny v týdnu

Básnička

Písnička

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Přiřazování - máma a mládě

Prostorová orientace

Pracovní činnosti - prasátko

Tvoření

08.04.2021

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021.

Vážení rodiče,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách - dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. V souladu s tímto opatřením a s metodickým pokynem MŠMT (zde) bude od pondělí 12.04.2021 zahájen provoz MŠ pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Průběh testování:

Při příchodu do MŠ vyčkají rodiče s dětmi před budovou na pokyn pověřeného pracovníka MŠ. Ve spolupráci s ním a s pomocí doprovodu dítěte bude provedeno testování. V případě příznivého počasí bude testování probíhat před budovou MŠ, pokud bude počasí nepříznivé, proběhne testování v zádveří budovy, kam vstoupí na vyzvání pověřeného pracovníka MŠ. Vstup doprovodu do budovy MŠ je možný pouze s nasazenými ochrannými prostředky, v souladu s platnými hygienickými předpisy. Test bude prováděn ve spolupráci s doprovodem dítěte a pod dohledem pověřeného pracovníka pravidelně dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Nebude-li dítě v den termínu testování přítomno v MŠ, bude test proveden v den jeho příchodu a následně v pravidelných termínech. Po provedení testu vyčká doprovod i s dítětem 15 - 20 minut na jeho výsledek. Teprve poté, bude v případě negativního výsledku, umožněn dítěti vstup do MŠ. V případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně informovat dětského lékaře. V případě, že doprovod bude prováděn jinou osobou než zákonným zástupcem, musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň musí s touto asistencí souhlasit. V průběhu testování a čekání na výsledek je vždy nutné dodržet stanovené rozestupy a hygienická opatření. Pro zákonného zástupce, či jinou asistující osobu platí v tomto případě výjimka ze zákazu vstupu třetí osoby do MŠ.

Testování bude prováděno antigenními, neinvazivními testy (odběr bude prováděn z přední části nosu)

Testování - leták

Testování - certifikát

Testování - video LEPU testy

Víme, že současná situace není jednoduchá, ale věříme, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří vše bez problémů zvládnout. Prosíme Vás o trpělivost, spolupráci a těšíme se, že se co nejdříve sejdeme i s ostatními dětmi. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 603 982 427.

Eva Přibylová
ředitelka MŠ

 

 

 

Provoz MŠ od 12.4.2021 - předběžné informace

Od 12.4.2021 bude pravděpodobně obnoven provoz MŠ, a to pouze pro předškoláky. Povinné bude ale testování dětí na covid, a to 2x týdně. Testování budou provádět rodiče, před vstupem do MŠ. Informace jsou zatím orientační, více bude na stránkách koncem týdne.

6.4. - 9.4.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Tématem tohoto týdne budou domácí zvířátka a jejich mláďátka. Povídejte si s dětmi o zvířátku, které máte doma, co má rádo, čím se živí. Vyprávějte si také o jiných domácích zvířátkách, která žijí na statku, na farmě, o jejich mláďátkách. /ovce- jehně, koza- kůzle, kráva- tele…/ Také si řekněte, čím se živí, jak a čím jsou užiteční pro člověka. Prohlížejte si s dětmi obrázkové knížky, encyklopedie o zvířátkách, nechte děti vyprávět.

Přiřazujte ke komu kdo patří /obrázek 1, mláďátka a maminka/. Nabízíme prac. listy zvířátka - mláďátka ,určování počtu -zvířátka, více-méně počítání 1, zvířátko- jeho pochoutka, počítání – kočky. V příloze najdete také hádanky.

Pochvalte, odměňte děti za správnou odpověď, či správné vyplnění úkolů. Dbejte u dětí na správné držení tužky . Zkuste si, která slova se rýmují, /les- pes, šiška- myška- pampeliška…/ ,a samy některé vymyslete prac.list7. Prostorovou orientaci vpravo – vlevo mohou děti vyzkoušet na zajíčcích -prac.list Nechte děti, ať vám zazpívají písničku o zvířátkách , kterou znají /např.Skákal pes, Kočka leze dírou…/,nebo říkanku a vytleskejte si ji. Zahrát si můžete pohybovou hru ,,Na kočku a myš“ /myšičko myš, pojď ke mně blíž…/ Nabízíme náměty na tvoření z papíru. Vyrobit si můžete jednoduchou kočku, pejska, kuře.. Nakreslit či namalovat si můžete třeba také zvířátko. Uložte do desek, těšíme se, až si obrázky společně prohlédneme. Vkládáme také omalovánku. Doufáme, že si vyberou z nabídky některé úkoly také mladší děti 4-5 leté a budou pracovat s námi. V pracovním sešitě dále nepokračujte.

Od 12.4.2021 bude pravděpodobně obnoven provoz MŠ, a to pouze pro předškoláky. Povinné bude ale testování dětí na covid , a to 2x týdně. Testování budou provádět rodiče, před vstupem do MŠ. Informace jsou zatím orientační, více bude na stránkách koncem týdne. Do MŠ si děti nezapomenou přinést pracovní sešity a desky s výkresy, pracovními listy, či výrobky.

Pro děti 4-5 leté bude pokračovat distanční výuka přes internet, kde budete moci čerpat náměty na výtvarnou výchovu, tak i rozumovou.., pracovní listy, omalovánky.

Přejeme, ať se Vám všem daří, a doufáme, že se s předškoláčky brzy uvidíme.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Omalovánka

Pracovní list 6

Pracovní list 7

Určování počtu

Více x méně

Vpravo x vlevo

Zvířátka - mláďátka

Zvířátko - pochoutka

Hádanky

Tvoření - 1

Tvoření - 2

Skládanka - 1

Skládanka - 2

Skládanka - 3

Skládanka - 4

Počítání kočky

Grafomotorika

6.4. - 9.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi, 
doufáme, že jste si Velikonoce užily a zajíček vám nadělil také nějaké dobroty. Na tento týden jsme si pro vás připravily další jarní téma Mláďátka a jaro. Můžete se naučit novou básničku, zatančit si a zazpívat si veselé písničky. Také si můžete procvičit pusinku a ručičku při plnění spousty úkolů. A nakonec si můžete vytvořit  kuřátko nebo jehňátko. Už se na vás moc těšíme. I pro nás je to dlouhé.

Přejeme vám krásné jarní dny a úsměv na tváři! 

Básničky s pohybem

Grafomotorika

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Logopedie

Písničky a tanečky

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Výtvarná chvilka

29.3. - 2.4.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Tento týden si děti doplní další 2 stránky v pracovním sešitě až na stranu 38.

Věříme, že si s námi rádi dělají některé úkoly, či pracovní listy, také mladší děti 4-5 leté, a je na vás, jaký úkol si vyberete. Budeme rádi, když nám později přinesete také ukázat, co pěkného jste namalovaly, nebo jaký prac. list si udělaly. Tématem tohoto týdne budou Velikonoce. Jsou tradiční oslavou jara, zrození a s tím také spojené velikonoční zvyky, tradice, symboly. Povídejte si s dětmi o některých tradicích, zvyklostech / např.co je Velký pátek, Květná neděle, Velikonoční pondělí, co je líto, pletení pomlázky, zdobení vajíček, pečení beránka, jidášů, mazance./ Děti se rádi určitě zapojí do barvení a zdobení vajíček. Některé náměty posílám v příloze /náměty 5, kuřátka/.Děti si mohou vystřihnout zajíčka,/obrázek č.1/nebo vajíčka /obrázek č.2/

Zajíčkova koleda:

Hody,hody doprovody, já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody ,nesl kopu vajíček .

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka, a já řekl- ,,Ne, ne ne!“

Na dvorečku za potokem, mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

 

Úkolem tohoto týdne také bude určovat protiklady, velikosti, nízký x vysoký, kulatý x hranatý, široký x úzký, velký x malý /pracovní list 9, 10, obrázekč.3/ V příloze máte také pracovní listy na procvičení počtu /počítání1, prac.list11/ Opět zasíláme inspiraci na velikonoční tvoření/ptáčci, slepičky, zajíčci/

Poslechnout s dětmi si můžete video s písní,,Neseme Morenu“ za doprovodu kapely ZeMě.

NESEME MORENU

Přejeme slunečné, radostné Velikonoce, ať se Vám i dětem daří !

Obrázek č.1

Obrázek č.2

Obrázek č. 3

Námět na tvoření č.1

Námět na tvoření  č.2

Ptáčci

Slepičky

Zajíčci

Pracovní list č.1

Pracovní list č.4

Pracovní list č.9

Pracovní list č.10

Pracovní list č.11

 

29.3. - 2.4.2021 Úkoly pro malé děti

Ahoj kamarádi,

čeká nás velikonoční týden a tím pádem i spousta zábavných úkolů. V příloze najdete velikonoční text, ve kterém se dozvíte, jak se jmenují jednotlivé dny až do Velikonočního pondělí s návodem, co můžete ten který den podnikat.

S rodiči si můžete přečíst malovanou velikonoční pohádku o tom, jak holčička Anička barvila vajíčka, dozvíte se, co všechno k tomu potřebovala a až nadejde čas, budete umět sami vajíčka pro koledníky obarvit. Kdo bude mít chuť, může si vyrobit velikonoční slepičku nebo zajíčka z kosmetických tamponků. Pro radost přikládáme opět jednu jarní písničku, kterou si můžete buď zazpívat společně s rodiči nebo si ji poslechnout z přiloženého odkazu. Básnička je tento týden spíše pro koledníky, ale je veselá, o zajíčkovi, tak se ji můžou naučit i holčičky. Kluci, kteří se už určitě těší na koledování (alespoň v rámci rodiny), mají za úkol naučit se koledu:

 

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

Při grafomotorickém cvičení nezapomeňte na správný úchop tužky a správný sed. To je moc důležité. Přikládáme několik zábavných pracovních listů, obtahovánek a velikonoční omalovánky. Kdo má doma barevnou tiskárnu, může si vytisknout puzzle velikonočních vajíček, rozstříhat a vajíčka si poskládat. Při povídání o Velikonocích vám může maminka nebo tatínek schovat umělá nebo papírová vajíčka po bytě, můžete si vymodelovat vajíčka z modelíny nebo postavit dvoreček pro slepičky a kohoutka z lega nebo jiných kostiček.

Společně si můžete dávat velikonoční hádanky (např.):

  • Co holčičky barví?
  • Co si kluci pletou z vrbového proutí?
  • Která zvířátka patří k Velikonocům?
  • Co se uvazuje na pomlázku?

 Přejeme Vám krásný velikonoční týden!

Velikonoční týden

Velikonoční pohádka

Velikonoční písnička

Velikonoční básnička

Velikonoční tvoření 1

Velikonoční tvoření 2

Velikonoční tvoření 3

Puzzle - velikonoční vajíčka

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Obtahovánka 1

Obtahovánka 2

 

 

22.3. - 26.3.2021 Úkoly pro předškoláky

Distanční vzdělávání předškoláků

Budeme pokračovat v pracovním sešitě až do strany č. 36.

V tomto týdnu bychom chtěli děti seznámit s prvními jarními květinami ,/sněženky, bledulky, kočičky, krokusy,… / rozlišovat je , pozorovat na zahrádkách , vycházkách vytvářet kladný vztah k přírodě.

Děti si mohou namalovat první jarní kytičky , nebo udělat pracovní listy č.3 /sluníčko svítí na kytičky/.

Vytleskejte si slova květin i jiná slova na slabiky např. sně – žen – ka , ble – du – le , ja – ro .

Děti určují počet slabik i hlásky na začátku slova . Přikládáme pracovní list č. 1 , č. 3 , č. 4

S dětmi si také můžete zazpívat píseň „ Na jaře , na jaře „ – text je v příloze . Písničku děti znají z minulého roku.

Motivační báseň

Táta včera na venku ,

našel první sněženku ,

vedle petrklíč ,

zima už je pryč.

 

Blíží se Velikonoce , přikládáme několik námětů pro vyrábění – slepičky, zajíčky.

Děti si také mohou vystřihnout z papíru vajíčko / rodiče předkreslí / a vyzdobit různými technikami.

Některé inspirace najdete také v příloze. Budeme rádi , když nám přinesete nějaká vyzdobená vajíčka ukázat.

Mějte hezký tvořivý týden.

Pracovní list

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Jarní písnička

Jarní básnička

Tvoření 1

Tvoření 2

Tvoření 3

Tvoření 4

Tvoření 5

22.3. - 26.3.2021 Úkoly pro malé děti

Pro malé děti jsme na tento týden připravily aktivity pokračující v tématu jaro. O to víc je to aktuální, když tu máme konečně podle kalendáře první jarní týden. Můžete si s dětmi popovídat o jaru podle přiloženého obrázku (viz. Povídání s obrázkem). Děti se mohou seznámit s tradicí vynášení Morany. Připojily jsme k textu i odkaz na krátké video. Dále si mohou procvičit mluvení s logopedickou chvilkou, které je zaměřené na procvičení pusinek a písmenko L. Najdete i krátkou jarní pohádku s jednoduchým úkolem na konci (viz. Pohádka Sněženková víla). Děti si mohou vytvořit velmi jednoduchou housenku a zapojit hlavičky u pracovních listů (vše je v příloze Pracovní listy a Popis k pracovním listům). Také jsme připravily pro děti jednoduché tvoření rozvíjející se kytičky, které je tak trochu i pokusem. Přesvěčte se sami a s dětmi vyzkoušejte. Nakonec si můžete společně zazpívat, zatančit a naučit se krátké básničky.

Doufáme, že se Vám práce bude líbit a přinese Vám spoustu krásných chvilek s Vašimi dětmi.

Přejeme krásný týden! 

Pohádka

Básničky

Písnička

Logopedie

Povídání s obrázkem

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Manuál - pracovní listy

Pracovní listy

Morana

Manuál k tvoření

Tvoření

 

Informace ke znovuotevření MŠ stále nemáme. Sledujte prosím stránky školky.

Děkujeme

 

 INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace týkající se zápisu dětí do 1.třídy.

Pozvánka

Žádost rodičů o odklad školní docházky

Žádost rodičů o přijetí

15.3. - 19.3.2021 Úkoly pro předškoláky

Tématem tohoto týdne je POMALU PŘICHÁZÍ JARO. Povídejte si s dětmi o tom, jak se probouzí příroda na jaře, třeba i na vycházkách, pozorujte a sledujte, co se děje v přírodě? Připomeňte si 4 roční období, krátce je charakterizujte. Pokuste se přiřadit, které měsíce k jednotlivým obdobím patří. Můžete si namalovat nějaký pěkný jarní obrázek se sluníčkem. Už teď se těším, až si společně obrázky prohlédneme.

V příloze najdete jarní omalovánky, ale též další pracovní listy (kdo si chce navíc udělat). V pracovním sešitě nezapomeňte dokončit úkoly až po stránku 32. Dál zatím nepokračujte. Posíláme též jarní říkanky. Budu moc ráda, když se někerou naučíte a ve školce si ji pak řekneme.  Zazpívejte si také nějakou pěknou jarní písničku, kterou znáte (v příloze jednu najdete).

Procvičujte s dětmi také dny v týdnu, jak jdou za sebou. A kdo má zájem, je tu inspirace na jarní tvoření.

Ať se vám daří!

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Pracovní list 6

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Písnička

Básničky

Tvoření 1

Tvoření 2

Tvoření 3

Tvoření 4

Tvoření 5

15.3. - 19.3.2021 Úkoly pro malé děti

Tento týden bychom si ve školce povídali stále o předjaří a probouzení přírody - zvláště jarních květinek. Můžete si s dětmi o tomto tématu povídat doma, pozorovat první jarní květy nebo si vyzkoušet zajímavý jarní pokus se sněženkami či bledulkami (viz.příloha). Připravily jsme pro Vás jarní pohádku doplněnou a 2 pracovní listy, grafomotorické cvičení, omalovánky a vyhledávání rozdílů. Dále si můžete vyrobit rozkvetlý jarní strom - návod i šablonu přikládáme. Kdo by měl chuť, může se naučit jarní básničku, nebo písničku (či si ji alespoň poslechnout pro radost). Pro malé pomocníčky jsou připraveny úkoly, za které jim můžete dát body a na konci týdne je můžete ohodnotit, jak byli úspěšní:-).

Přejeme Vám krásné dny, plné zdraví a pohody!

Jarní pohádka

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Grafomotorické cvičení

Vyhledávání rozdílů 1

Vyhledávání rozdílů 2

Pokus

Chvilka s básničkou

Chvilka s písničkou

Tvoření 1.část

Tvoření 2.část

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Omalovánka 3

Pomáhám mamince a tatínkovi

 

8.3. - 12.3. 2021 Úkoly pro předškoláky

Tématem tohoto týdne je BAREVNÝ TÝDEN. Procvičujte s dětmi základní i doplňkové barvy. Vhodná hra je "Čáp ztratil čepičku" (děti vyhledávají předměty, hračky dané barvy). Děti si mohou každý den namalovat barevný obrázek a zkusit třeba duhu nebo složit něco z barevného papíru - třeba lodičku, kelímek či pejska.

Pro předškolní děti, které mají tento týden v pracovním sešitě povinnost vypracovat stránky 19, 20, 24 a 26, přikládáme ještě pracovní listy (pro procvičení nejen barev).

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Děti si mohou doma kreslit, malovat i vyrábět, náměty zásíláme (šnek1, šnek 2, ovečka 1, ovečka 2). Jako bonus přikládáme jednu jarní básničku.

Prosíme, uložte výrobky či pracovní listy, které si děti vytvoří do desek, které pak přinesou k nahlédnutí do MŠ (platí hlavně pro předškoláky). Stále s dětmi opakujte číselnou řadu, počáteční písmeno i samostatné vyprávění dle obrázků (platí hlavně opět pro předškoláky).

Děkujeme.

8.3. - 12.3. 2021 Úkoly pro malé děti

Práce pro malé děti tento týden bude zaměřena na probouzení přírody a příchod jara. Děti si mohou procvičit hlavičky a ruce v pracovních listech, zkusit si vyklíčit semínko jako Křemílek a Vochomůrka, poslechnout si veselou jarní písničku a zatančit si na ni. V materiálech je také krátká jarní básnička, kterou se děti můžou naučit. Také přikládáme  jarní omalovánky. Můžete doma založit dětem desky, kam budete společně omalovánky a pracovní listy ukládat. Kdo bude mít chuť, může výtvory po znovuotevření MŠ přinést do školky, uděláme si z nich výstavu. Přejeme hodně zdraví a příjemný týden.

Jarní básnička

Jarní písnička

Jak probudit semínko - pracujeme s Křemílkem a Vochomůrkou

Omalovánka 1

Omalovánka 2

Pracovní list - jarní motivy

Pracovní list - grafomotorika

 

1.3. - 5.3. 2021 Úkoly pro předškoláky

Tento týden si povídáme o profesích a zaměstnání rodičů - hovořte s dětmi o tom, kde pracuje tatínek, maminka, co Vaše práce obnáší. Dále mají děti za úkol vypracovat v pracovním sešitě stránky 8., 9. a 10. Pokud by měl někdo zájem, přikládáme ještě 2 pracovní listy zaměřené na geometrické tvary (obzvláště předškoláci).

Pracovní listy

Pracovní listy 

1.3. - 5.3. 2021 Úkoly pro malé děti

Tento týden si povídáme o profesích a zaměstnání rodičů - hovořte s dětmi o tom, kde pracuje tatínek, maminka, co Vaše práce obnáší. Pro malé děti jsme připravily omalovánky různých profesí a dva jednoduché pracovní listy - oboje naleznete v příloze.

Pracovní list

Pracovní list 2

Policista - omalovánka

Zvěrolékařka - omalovánka

Učitelka - omalovánka

Kuchař - omalovánka

 

28.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO

21. BŘEZNA 2021 (celá zpráva zde).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. 

Od pondělí 01.03.2021 bude tedy na základě tohoto opatření mateřská škola uzavřena.

Informace o povinné distanční výuce pro předškolní děti, případně dobrovolné úkoly pro ostatní děti, budou na těchto stránkách zveřejňovány vždy v pondělí dopoledne.

 

Lyžařský výcvik

Z důvodu stále se zhoršující epidemické situace Covid-19 se letošní lyžařský výcvik dětí ze 2.třídy neuskuteční.

Děkujeme

Jarní prázdniny 

Prosíme rodiče, aby nahlásili, zda jejich dítě bude navštěvovat MŠ v době jarních prázdnin (15.2. - 19.2.2021). Potřebujeme tuto informaci k naplánování stravování pro toto období. Pokud Vaše dítě v současné době MŠ nenavštěvuje, sdělte nám prosím tuto informaci telefonicky.

Děkujeme

Dítě v karanténě (5.2.2021)

Informujeme rodiče, že od 5.2.2021 byla jednomu dítěti z MŠ nařízena domácí karanténa v souvislosti s výskytem Covidu-19 v jeho blízkém okolí.

 

 Porucha kotle

Vážení rodiče, koncem minulého týdne došlo k poruše vytápění budovy MŠ. Ráda bych předešla různým zkresleným údajům a tak bych Vás chtěla o této situaci podrobněji informovat. Ve čtvrtek byla zjištěna porucha přívodu plynu do budovy MŠ. Oprava byla okamžitě objednána u firmy AKVA - MONT s.r.o. Malé Svatoňovice. Dle zjištění p. Součka byla na vině porucha regulátoru tlaku plynu v plynoměrové skříni. Přípojka byla zřízena někdy před 20lety a regulátor, použitý na přívodu, neměl prodejce skladem. Bylo nám řečeno, že po objednání bude k dispozici v pondělí. Toto řešení jsme neakceptovali a po jednání s prodejcem a výrobcem jsme domluvili osobní odběr. V pátek odpoledne jsme regulátor vyzvedli u výrobce ve Skutči a večer byl připravený k montáži. V sobotu provedl p. Souček montáž a následně bylo při pokusech o zatopení zjištěno, že vadný regulátor způsobil i poruchu nového plynového kotle. O této skutečnosti byl neprodleně informován záruční servisní technik p. Balcar z Červeného Kostelce, který nový kotel uváděl, po rekonstrukci budovy, do provozu. Ten diagnostikoval závadu a sdělil nám, že potřebný díl také nemá skladem, objedná ho v pondělí a v úterý provede opravu. Toto řešení by znamenalo zavření školky minimálně na dva dny (pondělí, úterý). Přerušení provozu MŠ, byla pro nás až to nejkrajnější možnost. Spolu se servisním technikem jsme se tedy snažili najít ještě nějaké jiné řešení. Nakonec p. Balcar navrhl, že se pokusí vypůjčit vadný díl u jiné organizace, která používá stejný typ kotle. Výpůjčku dohodl a v neděli ráno díl namontoval a zatopil. Bohužel k poruše došlo zrovna v době, kdy noční teploty klesaly k -15° C a tak budova po třech dnech bez topení přece jen vychladla. Navíc jsme zapůjčený díl museli v neděli večer vrátit, aby vlasník mohl temperovat vlastní objekt. Technik nás ujistil, že celodennní topení by mělo budovu dostatečně natemperovat na normální pondělní provoz. Teplota venku však znovu klesla k -15° C a tak se bohužel stalo, že ráno při zahájení provozu MŠ, nebyla v budově obvyklá komfortní teplota. Celý víkend jsme situaci intenzivně řešili a věřili, že provoz MŠ nebude třeba přerušit. Po ujištění technika o dostatečném natopení objektu a ve víře v tepelnou setrvačnost nově zateplené budovy jsme po nedělní večerní kontrole objektu usoudili, že by pondělnímu provozu nemělo nic bránit. Noční nízké teploty nám však ukázaly svou sílu a teplota klesla o něco více, než jsme očekávali. Provoz byl bez problémů zajištěn, ale rodiče byli na vzniklou situaci upozornění s tím, aby sami zvážili, zda dítě v MŠ ponechají. Tento opravdu výjimečný stav trval asi do 9:30 h. Ráno byl opět zapůjčen potřebný díl a plynový kotel byl uveden do provozu. Oprava bude definitivně dokončena v úterý 02.02.2021. Rodičům, kterým výše popsaná situace způsobila nějaké problémy se omlouváme a ostatním děkujeme za pochopení.

Velký dík patří p. Součkovi z firmy AKVA - MONT, servisnímu technikovi p. Balcarovi a pro nás zatím neznámému zapůjčiteli potřebného dílu, kteří nám celý víkend pomáhali závady odstranit a zajistit pondělní provoz. 

Děkujeme.

Eva Přibylová 

ředitelka MŠ

Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2021 jsme nuceni zvýšit cenu stravného o 1,-- Kč pro děti všech věkových kategorií a o 3,-- Kč pro dospělé z důvodu stále rostoucích nákladů na nákup potravin.

Děkuji za pochopení. Jelínková

 

Covid - 19 - informace ze dne 25.1.2021

Informujeme rodiče, že p.učitelka z 1.třídy přišla do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu Covid-19 a je od 25.1.2021 v domácí karanténě.

O dalších případných omezeních Vás budeme včas informovat.

Prosíme rodiče, aby vzhledem k současné situaci zvážili přítomnost svého dítěte v MŠ.

Děkujeme

Covid - 19 informace pro rodiče, pravidla karantény a další pokyny.

Tyto pokyny jsou určeny pouze pro rodiče dětí, které pobývaly v mateřské škole ve středu dne  13.01.2021 ve druhé třídě (předškoláci). Pokyny najdete zde.

 

 INFORMACE PRO RODIČE

 

Informace o předávání a vyzvedávání dětí v souladu s opatřením PES (5.st.)

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru covid – 19 je nutné, v souladu s opatřením PES 5 stupně, od pondělí 4.1.2021 zamezit vstupu třetích osob do prostor mateřské školy. Z toho důvodu budou děti opět předávány a vyzvedávány u vchodových dveří mateřské školy.

Při příchodu zvoňte na zvonek 1. třídy

U dětí, které byly v MŠ přítomny 22.12.2020, je nutné doložit negativní PCR test, nebo pokud dítě nemá žádné příznaky, je třeba dodržet minimálně 14denní karanténu.


Rodiče prosíme, aby vzhledem k současné situaci zvážili přítomnost svého dítěte ve školce.

Děkujeme.

Eva Přibylová

ředitelka MŠ

 

Covid - 19 informace pro rodiče, pravidla karantény a další pokyny.

Tyto pokyny jsou určeny pouze pro rodiče dětí, které pobývaly v mateřské škole v úterý dne  22.12.2020. Pokyny najdete zde.

 

Vánoční přání

 

Krásné svátky plné pohody a klidu a hlavně hodně zdraví po celý příští rok přejí zaměstnanci a děti MŠ Malé Svatoňovice

 

 

Uzavření MŠ - vánoce

Vážení rodiče,

v době vánočních svátků bude mateřská škola uzavřena od 23.prosince 2020 do 3.ledna 2021 (ve stejném termínu jsou i prázdniny na základní škole). Provoz bude opět zahájen 4.1.2021. 

Vánoční focení

30.11.2020 bude od 9h probíhat v MŠ vánoční focení. Prosíme rodiče dětí, které v současné situaci nenavštěvují MŠ, aby nám dali telefonicky vědět, zda se focení zúčastní. Je možné i focení se sourozencem.

Děkujeme

Sběr kaštanů

Informujeme rodiče, že sběr kaštanů probíhá do pátku 6.11.2020

Děkujeme

Provoz MŠ od 2.11.2020 - výzva rodičům!

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci týkající se koronaviru Covid-19 Vás žádáme, abyste svým zodpovědným chováním přispěli k minimalizaci šíření tohoto viru!

V pondělí se po podzimních prázdninách vrací děti do školky. Zhodnoťte, prosím, důkladně zdravotní stav svého dítěte. V případě nachlazen