MŠ MALÉ SVATOŇOVICE

Kdo jsme?

Lenka Řezníčková (ředitelka)

Iva Jirásková (učitelka)

Kamila Volhejnová (učitelka)

Hana Králová (učitelka)

Monika Pokorná (školnice, uklízečka)

Hana Vosyka Jelínková (vedoucí školní jídelny)

Iva Šálená (kuchařka)

Naše mateřská škola se nachází ve středu obce Malé Svatoňovice. Je to dvoupatrová budova, ke které patří zahrada s pískovištěm, houpačkami a průlezkami. V letních měsících při pěkném počasí zde děti tráví dopoledne.
Jelikož se jedná o budovu postavenou v roce 1985, je poměrně nová a v dobrém technickém stavu. V suterénu budovy se nachází plynová kotelna, která vytápí celou budovu.
Naše škola je dobře vybavena hračkami, učebními pomůckami a metodickými materiály na jednotlivé výchovy.
Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Přijímány jsou děti ve věku od 3 – 6 let. V nutných případech je možno přijmout po předchozí domluvě i děti mladší.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
I. odd. 3 – 5 let 24 dětí
II. odd. 5 – 6 let( předškolní děti) 25 dětí