MŠ MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Proč si vybrat nás?

Třída předškolních dětí je vedena učitelkou, která velmi úzce spolupracuje s logopedkou a provádí s dětmi různá logopedická cvičení a logopedické chvilky. Děti mají přímo v budově mateřské školy saunu, které využívají zejména v zimních měsících. Dále pak mají děti možnost účastnit se lyžařské školky a každý rok se předškolní děti účastní plaveckého výcviku. V současné době navštěvuje naši školku 48 dětí. 

Školka má zpracovaný vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového plánu pro mateřské školy. Jeho základem je rozvoj psychomotorických dovedností dětí, rozvoj tělesné zdatnosti dětí a v neposlední řadě uspokojování základních potřeb dítěte. Program je orientován tak, aby se děti naučily prožívat a chápat svět kolem nás. Klademe v něm důraz na samostatnost, logické myšlení a na dostatek pohybových aktivit a her.

Program školky je vyvážený tak, aby se během dne střídaly aktivity fyzické, duševní, spontánní hra i odpočinek dětí. Součástí je i pravidelný pohyb venku - dopoledne a v případě příznivého počasí i odpoledne. Tím, že jsme vesnická školka a máme krásnou přírodu kolem nás, máme i nepřeberné množství cílů na každodenní vycházky.