"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

16.01.2018

Dětský karneval s Mášou a medvědem

Dětský karneval s Mášou a medvědem

Klub žen Malé Svatoňovice Vás srdečně  zve na Dětský karneval s Mášou a medvědem v neděli 28. ledna 2018 od 14 hodin v jídelně BPA v Malých Svatoňovicích. Hraje Láďa Kábrt. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Plakát zde.

15.01.2018

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. ledna 2018 se naše obec opět zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Malí koledníci v doprovodu dospělých obcházeli domy ve všech našich obcích a vybírali do zapečetěných kasiček vaše dary. Sbírka byla velmi úspěšná, vybraná částka je opět vyšší než v předešlém roce. Do 14 kasiček jste přispěli částkou 43 131 Kč. Je potěšující, že vám není lhostejné, že je třeba i vaší pomoci a že to je velmi potřebná sbírka. U nás velká část vybraného obnosu putuje do Hospicu v Červeném Kostelci. Děkujeme touto cestou paní Evě Hylmarové, která se podílela na zajištění sbírky v naší obci a také našim úžasným koledníkům i všem dárcům za jejich příspěvky do pokladniček.

12.01.2018

Kladské pomezí představí nový propagační materiál v prvorepublikové kavárně

Kladské pomezí představí nový propagační materiál v prvorepublikové kavárně

Právě dokončená mapa života Karla, Josefa a Heleny Čapkových bude poprvé představena veřejnosti na veletrhu GO Regiontour 2018, který se uskuteční 18. - 21. 1. 2018 na brněnském výstavišti. Tisková zpráva ze dne 11. 1. 2018 zde.

10.01.2018

Oznámení o revizi údajů katastru nemovitostí

Oznámení o revizi údajů katastru nemovitostí

Oznamujeme občanům, že se bude konat v období od 15. 2. 2018 do 31. 12. 2018 revize údajů katastru nemovitostí na katastrálním území Odolov, Strážkovice v Podkrkonoší a Petrovice u Strážkovic. Revizi katastru provádí katastrální úřad podle § 35 katastrálního zákona a podle § 43 katastrální vyhlášky s cílem zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Zaměstnanec vykonávající revizi ověřuje skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby na místě projednává zjištěné nesoulady s vlastníky a informuje je o možnostech nápravy zjištěného stavu. Informativní leták zde.

05.01.2018

Rodným krajem

Rodným krajem

Nové číslo Rodným krajem Vlastivědý sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků číslo 55 v prodeji. Z obsahu vybíráme například článek Petra Hnyka: Emerich Rath, olympionik a první lyžař na Broumovsku, Eva Hylmarová: Muzeum bratří Čapků, Václav Jirásek: K výročí 90 let od elektrifikace důlní vlečky od dědičné štoly Idy do Malých Svatoňovic a další. Nedílnou součástí sborníku je Rodný kraj dětem, kde je zveřejněna dětská tvorba motivovaná pohádkami Karla Čapka, a to v rámci literární a výtvarné soutěže „Úpice bratří Čapků“. Za cenu 30 Kč si můžete sborník koupit v Muzeu bratří Čapků.

27.12.2017

Internet přes pevnou linku je plně funkční až do Odolova

Internet přes pevnou linku je plně funkční až do Odolova

Internet přes pevnou linku je modernizován a v dnešní době jsou staré metalické telefonní kabely nahrazeny optickými. Tato nová technologie, která byla do nových rozvaděčů instalována v Odolově, Strážkovicích a Petrovicích je již plně funkční a každý nový požadavek na internet po pevné lince v těchto lokalitách už nebude limitován vzdáleností od ústředny v Malých Svatoňovicích, jako tomu bylo dosud. Nové rychlosti je možné ověřit na těchto webových stránkách:  https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti# Zde odkaz na detailní informace ohledně nové technologie: https://zrychlujemecesko.cz/dotazy#co-je-a-jak-funguje-dslam

<< <  Stránka 2 z 6  > >>
Naposledy aktualizováno: 16.01.2018