MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Pro školy

Komentovaná prohlídka
Muzeum bratří Čapků nabízí školám a školkám komentovanou prohlídku obou expozic v délce cca 1 hodiny (pro MŠ kratší spojená s četbou pohádky). Komentář je vždy přizpůsoben věku a úrovni dosažených znalostí našich mladých návštěvníků. Prohlídku je možné pojmout i jinou pracovní formou dle požadavků pedagogů. V rámci prohlídky se žáci a studenti seznamují se životem a dílem bratří Čapků s důrazem na poutavost výkladu a podnícení zájmu o literaturu a četbu.

Využití prostor pro pracovní hodinu
Muzeum bratří Čapků nabízí školám možnost v prostorách muzea uspořádat výukovou hodinu literatury, dějin umění, výtvarné výchovy, atd. s využitím konkrétní ukázky dokumentů z expozice. Nutná dohoda předem s rezervací prostoru na tel. čísle 499 886 295, e-mail: muzeumbricapku@seznam.cz

Studánecká Čapkiana
MBČ organizuje každoročně v rámci literárního festivalu Studánecká Čapkinana soutěžní divadelní přehlídku pro žáky základních a středních škol. 

Více informací na www.studanecka-capkiana.g6.cz